Berichten

zonnepanelen

Bijna 350 megawatt aan zonnestroom in Nederland

Nederland telt inmiddels ruim 93.000 zonnestroom installaties met zonnepanelen met een gemiddeld vermogen van 3,7 kWp. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders eind juli bekend gemaakt. Niet alleen kwamen zij met bruto productiecijfers, maar ook met een kaartje waar per postcodegebied werd aangegeven hoeveel vermogen er aanwezig is.

In de solar-scene wordt al geruime tijd gediscussieerd over de totale opwek-capaciteit. Volgens insiders zou die hoger zijn. De reden hiervoor is dat niet alle bezitters van zonnepanelen hun zonnestroom installaties aanmelden. Voorts consumeren zij een groot deel van de door hen geproduceerde elektriciteit zelf.

Nu vind ik dat niet eens zo heel erg belangrijk. Wat interessanter is, is dat we nu voor het eerst een redelijk inzicht hebben in de aanwezige capaciteit en groei van de duurzame opwek van zonnestroom . En of het nu circa 350 megawatt is of een beetje meer. Dat is minder interessant.

zonnestroomDe kerncentrale van Borssele heeft een opwek-capaciteit van 480 megawatt. En eerlijk is eerlijk. De centrale produceert 24 uur per dag, terwijl de zonnepanelen alleen overdag hun werk doen en ze alleen echt presteren als de zon schijnt. Maar daar gaat het even niet om. Als de zon schijnt, dan wordt door de panelen in Nederland zo’n tweederde van de productie van de kerncentrale in Borssele behaald. Groen, veilig en zonder de bijheborende Co2.

Het wis wel bizar om te zien dat de zonnestroom installaties vooral daar liggen waar de zon het minste schijnt. Dat zou je andersom verwachten. Op de zonnekaart van Nederland kun je zien dat de zon het meeste schijnt in het westen en dat, naarmate je verder naar het oosten gaat, het aantal zonuren snel afneemt. Wie nog een blik werpt op de postcodekaart van Netbeheer, die zit dat de opwek zich voornamelijk concentreert in Overijssel, Gelderland en Brabant. De oostelijke provincies van Nederland dus.

Zonnestroom in Overijssel

Met name Overijssel springt eruit. De reden hiervoor is dat in deze provincie veel boeren hun daken vol legden met panelen omdat ze daar van de provincie Overijssel een aantrekkelijke subsidie op kregen. Die zorgde ervoor dat de terugverdientijd aanzienlijk korter werd en dat het rendement steeg. Volgens een TV reportage zou het Overijsselse concept binnenkort navolging krijgen bij andere provincies, maar daar heb ik nog weinig informatie over gevonden.

Bemoedigend, zou zou ik e.e.a. willen noemen. Windenergie is nog bijna vijfmaal zo groot. In Europees verband stelt onze duurzame productie nog steeds niet al teveel voor.

zonnepanelen

Provincie Overijssel zet zwaar in op zonne energie

Maar liefst 250 miljoen euro wil de Provincie Overijssel in de komende vijftien jaar gaan investeren in duurzame energie. Het belangrijkste doel van deze financiële injectie is ervoor te zorgen dat in het jaar 2020 (en dat is sneller dan u denkt) maar liefst twintig procent van de verbruikte energie in de provincie afkomstig is uit duurzame bronnen.

En daarbij wordt zwaar ingezet op zonne energie. Niet door middel van subsidies, maar vooral door het afgeven van leningen en garanties aan mensen of bedrijven die duurzaam willen gaan investeren. Het beheer van de spaarpot wordt door de provincie uitbesteed.

Provinciale Staten van Overijssel heeft een voorkeur voor zonne energie en rekent erop dat het mes aan twee kanten snijdt. Wie zonnepanelen plaatst gaat daarna bijna altijd efficiënter om met de energie die wordt gebruikt. En daarmee wordt niet alleen meer duurzame energie geproduceerd, maar ook nog eens minder verbruikt. En dat is inderdaad dubbele winst.

Overijssel vervangt asbest door zonnepanelen

Eerder dit dit jaar liep in de Provincie Overijssel de actie ‘asbest van het dak en zonnepanelen erop’ . Tussen 1 mei en 1 juli konden vooral agrarische bedrijven zich aanmelden. Doel van deze grootste duurzame energieaktie van de Provincie Overijssel is de vermindering van asbest en tegelijkertijd een stimulering van duurzame energie.

En dat de actie succesvol is geweest blijkt uit de resultaten die inmiddels bekend gemaakt zijn. Er doen 115 bedrijven mee aan de actie. Zij krijgen samen een subsidie van 3,4 miljoen euro. Er wordt ruim 11 hectare aan asbest verwijderd (116.000 m2). En, zeker niet minder belangrijk, er worden 14.500 zonnepanelen geplaatst.

Eerder berichtten we al over een studie in de Provincie Flevoland naar de haalbaarheid van het vervangen van asbest door zonnepanelen. Misschien dat de beleidsmakers in Flevoland hun voordeel kunnen doen met de behaalde resultaten in de Provincie Overijssel.

Deze panelen gaan niet alleen ruim de helft van de energie leveren die de deelnemers zelf verbruiken (57%) maar houden ook nog eens 850 Overijsselse huishoudens qua electriciteit aan de praat.

En daarmee is deze actie een succes geworden. Keer op keer blijkt dat initiatieven van de lagere overheden zoals provincies en gemeenten waarbij het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd worden overschreven en zeer succesvol zijn.

Warmwaterbron in Overijssel geeft water van 73 graden celsius

Je ziet ze wel eens op TV warmwaterbronnen en geisers. Het warme bijna kokende water van de bronnen komt uit het binnenste van de aarde. De warmte die in de bronnen zit opgeslagen lijkt te komen uit een onuitputtelijke bron diep onder de aardkorst.

Je zou zo op het eerste oog zeggen dat een dergelijke warmwaterbron in Nederland of België niet voorkomt en op het eerste oog is dat ook zo. Toch is het mogelijk om ook in Nederland en de landen om ons heen gebruik te maken van de onuitputtelijke energie die onder onze in de aarde zit opgeslagen en alleen nog maar naar boven gehaald hoeft te worden.

Het bewijs daarvoor is geleverd in de Koekoekspolder in Overijssel. Er is de afgelopen tijd maar liefst twee kilometer diep geboord in de grond. Daar werd in een laag zandsteen die op zo’n 1900 meter diepte ligt warm water gevonden, water van 73 graden Celsius om precies te zijn. En dat is een hele opsteker voor de initiatiefnemers van het project. Drie komkommerkwekers uit Overijssel die al jaren aan het project werken en onlangs de eerste resultaten bekend hebben gemaakt.

De warmwaterbron die nu is aangeboord kan per uur een kleine 140 kubieke meter water van 73 graden Celsius leveren. Volgens specialisten van de provincie is er in de directe omgeving van deze bron nog eens ruimte voor een zestal gelijke installaties. Tuinders die ook belangstelling hebben voor een eigen warmwaterbron kunnen rekenen op een forse subsidie van de provincie Overwijssel.

En dat die nodig is blijkt uit de kosten van deze eerste warmwaterbron in Nederland. De totale kosten bedroegen een kleine 8 miljoen euro. De initiatiefnemers leenden 2,2 miljoen bij de gemeente Kampen, 4,5 miljoen bij de provincie en ze kregen ook nog eens 2 miljoen subsidie uit de Mei-regeling.

En aangezien het merendeel leningen betreft, wordt duidelijk dat creëren van een warmwaterbron in Nederland niet voor iedereen is weggelegd. Wie een warmwaterbron wil zal dienen te beschikken over aanzienlijke financiële middelen en behoorlijk wat doorzettingsvermogen. Er is nog niet helemaal duidelijk of de warmwaterbron hiermee een rendabele investering is, maar dat zal op termijn ongetwijfeld het geval zijn.