stroom goedkoop door zonnepanelen

Stroom goedkoop door lage vraag en hoge groene opwek

Stroom goedkoop, zo maakte een Belgische nieuwssite als eerste melding van het feit dat op de Belpex (een groothandelsmarkt) slechts 1,6 cent mer Kilowatt werd betaald in plaats van het gebruikelijke tarief dat driemaal zo hool ligt. Om een dag later te zien dat RTL het bericht oppikt op haar site en er ook nog een reportage op RTL-Z aan wijdt.

Volgens de reportages wordt stroom goedkoop door twee onderliggende oorzaken. In de eerste plaats is de vraag naar stroom laag, het is vakantie en de industrie in Nederland en de ons omringende landen draait op een laag pitje. In de tweede plaats is er door het mooie weer een flink aanbod van groene stroom en dan met name stroom die wordt gemaakt met behulp van zonnepanelen.

In Duitsland is de afgelopen weken record na record gebroken door het mooie weer, maar ook in Nederland was het mooi weer. En in het afgelopen jaar zijn in Nederland naar rato héél erg veel zonnepanelen bijgeplaatst die nu voor het eerst fors gaan terugleveren.

Stroom goedkoop: ook voor u?

stroom goedkoop door zonnepanelenHet is misschien wat moeilijk te begrijpen en u denkt misschien dat er een fout is gemaakt. U rekent namelijk zeer waarschijnlijk een bedrag van 22 tot 23 cent per Kilowattuur af bij uw leverancier. Hoe kan het dan dat de opbrengstprijs daalt tot minder dan 10% van dat bedrag? Dat komt omdat de prijs die u afrekent inclusief belastingen en transport is en dat hakt er behoorlijk in. De eerder genoemde 1,6 cent is een netto opbrengstprijs in de groothandel. Normaal is deze prijs 4-5 cent en dus aanzienlijk hoger.

Voor de zonnepanelenbezitter wordt stroom goedkoop. Niet door de markt, maar gewoon omdat de zonne-installatie de afgelopen weken flink produceert. Er wordt automatisch gesaldeerd, zo lang u beneden de 5000 Kwh teruglevering blijft, krijgt u keurig 22-23 cent per Kilowatt.

Wie geen zonnepanelen heeft merkt waarschijnlijk niets van de goedkope stroom. Uw leverancier heeft de stroom al lang geleden ingekocht en zal de prijs niet zomaar verlagen. Daar komt bij dat door de enorme hoeveelheid bijkomende kosten er een zwaar dempend effect optreedt. Wordt stroom goedkoop? Alleen als de belasting daalt, want dat is het grootste deel van de prijs die u afrekent.

Wie vaart er dan wel bij deze lage prijs? Het milieu, want meer groene stroom zonder CO2 uitstoot is goed nieuws voor het milieu, en daar doen we het toch ook allemaal een beetje voor.