zonnepanelen

Zonnepanelen in Nederland: Keert het Tij?

Ik heb sinds 2008 zonnepanelen. Ik ben ermee begonnen omdat ik geld wilde besparen, maar ook omdat ik duurzaam belangrijk vond. En ook een beetje omdat ik in aanmerking kwam voor een SDE subsidie. Eerlijk is eerlijk.

Over die SDE subsidie kunnen we kort zijn; wat een ellende. Heel veel formulieren invullen en heel vasthoudend blijven om uiteindelijk een paar tientjes per jaar terug te krijgen. Het meeste voordeel bij de regeling hebben de ambtenaren en netbeheerders die het subsidiesysteem controleren en in stand houden. Als zonnepanelen-bezitter heb je er hoegenaamd niets aan.

Keert het tij voor zonnepanelen?

Het tij keert voor zonnepanelen

Terugverdientijd zonnepanelen

Mijn omgeving reageerde nauwelijks op de zonnepanelen. En als er dan al reacties waren, dan was de ondertoon doorgaans sceptisch. Met altijd de vraag ‘wat levert dat nou op?’. En als ik dan voorzichtig opmerkte dat het daar niet helemaal om ging, een schamper ja ja… en dat was het dan.

En dat viel me een beetje tegen. Want ging het nu alleen om die terugverdientijd? Misschien wel. Die terugverdientijd was sowieso moeilijk te berekenen, want panelen kopen is een, maar installeren en SDE-conform maken is een tweede. De installateur legde een aparte groep aan en diende en passant een rekening van een kleine 600 euro in. Er moesten speciale rekken gemaakt worden ter ondersteuning van de panelen en we waren weer 200 euro verder. Moest ik deze kosten ook meenemen of niet?

Want als ik ze meenam, dan werd mijn geplande terugverdientijd van een jaar of acht wel heel erg verlengd. Die terugverdientijd was trouwens ook gebaseerd op een vaste SDE vergoeding en inmiddels weet ik dat ook die vergoeding fluctueert en eerder zal dalen dan stijgen.

Bijkomend voordeel van zonnepanelen

Wie zonnepanelen aanschaft gaat zich verdiepen in het energieverbruik. Hij/zij is zich meer bewust van het energieverbruik dan anderen. Na een aarzelend begin wordt de ene actie na de andere gelanceerd om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Er wordt geïsoleerd, sluipverbruikers worden opgespoord en het hele sluipverbruik indien mogelijk geëlimineerd. Want wie bespaart houdt geld over en vergroot het rendement van de aangeschafte zonnepanelen. Wie die leveren bij een lager verbruik een relatief groter deel van de benodigde elektriciteit. Ja, wie eenmaal zijn meter terug heeft zien draaien, wordt doorgaans behept met een vreemd virus dat altijd resulteert in een lager energieverbruik. De zonnepanelen zijn klaarblijkelijk (bij mij althans) de trigger tot een vergaande verlaging van het verbruik. In 2010 was dat minder dan de helft van het verbruik in 2008, exclusief de productie van de zonnepanelen. Dit voordeel is misschien nog wel groter dan het geldelijke voordeel dat behaald wordt uit de eigen stroomopwekking.

Keert het tij voor zonnepanelen in 2012?

De eerste signalen worden in 2011 al zichtbaar. Energie wordt duur, de crisis duurt voort en zonnepanelen worden goedkoper. En daarmee worden ze voor meer mensen interessant. De eigenaren van zonnepanelen hoeven zich wat minder te verdedigen en staan niet langer of minder te boek als groene wereldverbeteraars op geitenwollen sokken. In 2012 valt het kabinet, er komt een lente akkoord met daarin een speciale passage over zonnepanelen. Op zich niet interessant, maar toch. Ineens lijkt het tij te keren en komt er media-aandacht voor zonnepanelen, veel media-aandacht.

En juist deze media-aandacht is belangrijk: berichten op TV, documentaires over de Duitse feedin regeling. Artikelen in Trouw-Groen en in de Telegraaf. Het kan niet op. Maar wat nog belangrijker is: de toon van de artikelen verandert. De media en daarmee ook de Nederlander wordt positiever over zonnepanelen en zonne-energie. Het lijkt daarmee dat het tij voor zonnepanelen en zonnestroom aan het keren is.

Ik bespeur een toegenomen belangstelling van buren en mensen om me heen die komen vragen ‘hoe dat nou precies zit met die panelen’ . In juli wordt het ongetwijfeld nog meer. Dan gaat de subsidie van start en stijgen de energiekosten voor iedereen. Zo’n prijsstijging drukt mensen met de neus op de feiten. Ze zijn weer even extra alert. Sites en weblogs over zonne-energie zoals die van Floris Wouterlood mogen zich in een toegenomen belangstelling verheugen.

Subsidie op zonnepanelen

Vanaf 2 juli 2012 kunnen Nederlanders 15% subsidie krijgen als ze zonnepanelen aanschaffen. Die subsidie is ongetwijfeld binnen een paar dagen op. Een lagere prijs (de prijs van panelen daalt nog steeds) en een steuntje van de overheid trekken waarschijnlijk veel mensen over de streep. Zij schaffen zonnepanelen aan.

Terugverdientijd zonnepanelen

Wat is nu de terugverdientijd van zonnepanelen? Ik wil er eigenlijk niet eens meer over praten, maar ga toch een poging doen. Niet omdat ik het interessant vind, maar omdat het er gewoon bij hoort. De afgelopen jaren is me duidelijk geworden dat het niet mogelijk is in Nederland om te praten over zonnepanelen zonder het te hebben over de terugverdientijd.  Maar toch denk ik dat je het anders moet bekijken.

Medio juli 2012 kost een set van 540WP nog 900 euro voor degene die goed oplet. Dat is inclusief de bevestigingsmaterialen en omvormer. U krijgt hier – als u snel bent 15% subsidie op, dus de netto investering bedraagt 765 euro. Het systeem maakt ongeveer 450 KWh aan stroom per jaar, die u nu inkoopt tegen 23 cent. Dat wil zeggen dat er voor iets meer dan 100 euro aan elektriciteit uit uw panelen komt. Na ruim zeven jaar is de investering betaald en verdient u geld. Zie daar de berekening die iedereen wil zien. Maar die is natuurlijk volkomen oninteressant.

Groene stroom inkopen bij jezelf

Ik zie het anders. Wie investeert in zonnepanelen, investeert in goedkope duurzame energie, in zichzelf en de natuur. En dat levert een aardig rendement op. Als u zonnepanelen aanschaft moet u die ineens betalen. Maar vanaf de eerste dag daalt uw stroomverbruik en daarmee uw rekening. Zonnepanelen doen jarenlang hun werk, stil en ongemerkt. Ik wil niet in allerlei technische discussies verzanden en zal u dus de technische details besparen. U kunt er vanuit gang dat de hierboven genoemde zonnepanelen stroom voor u produceren tegen een tarief van 8-10 cent per KWh. Tientallen jaren lang welteverstaan. Deze laten we zeggen 10 cent is minder dan de helft van het huidige gangbare tarief van 23 cent. Op termijn verdient/bespaart u dus geld. Het enige verschil is dat het milieu en de natuur er wel bij varen. Vanaf het moment dat u uw panelen heeft afgerekend, koopt u groene stroom bij uzelf. U heeft alleen de centrale zelf aangeschaft en vooraf betaald.

Energieprijzen in de toekomst

De economen van het Internationaal Monetair Fonds maakten onlangs bekend dat ze ervan uitgaan dat de prijs van energie (lees olie) in de komende tien jaar zal gaan verdubbelen. De prijs van ons gas en elektriciteit zijn hieraan gekoppeld en stijgen mee. De 23 eurocent per KWh die we nu betalen zullen dus gaan stijgen. Die trend gaat trouwens al jaren onafgebroken voort.  Dus het prijsverschil tussen uw groene KWh’s en de elektriciteit van uw leverancier zal alleen maar groter worden.

Reden temeer om nu te investeren in zonnepanelen.