Goede ventilatie is belangrijk voor een optimaal leefklimaat in huis. Moderne huizen zijn doorgaans uitgerust met uitgekiende ventilatie-stystemen met een warmtewisselaar. De warmte uit de lucht wordt opnieuw gebruikt. Deze systemen zijn gemakkelijk te herkennen. U ziet in de meeste kamers een luchtinlaat en een luchtuitlaat zitten.  Dit zijn niet de ventilatiesystemen waar dit artikel over gaat.

Nee, wij hebben het over de mechanische afzuiging zonder warmtewisselaar. Vooral populair en ingezet in de tachtiger en negentiger jaren. Ook nog in de eerste jaren van deze eeuw. Er is sprake van een afzuigsysteem dat lucht afvoert. In huis vindt u hier en daar ventilatie openingen waarlangs de lucht weg kan. Meestal op de badkamer, in de keuken en het toilet. Soms ook in de woonkamer. Op de aanrecht en badkamer treft u vaak een driestanden schakelaar aan om het vermogen van de afzuiging in te kunnen stellen.

Zuinige mechanische ventilatie

Itho ecofan met zuinige gelijkstroommotor

Bijna alle ventilatoren zijn uitgerust met een wisselstroommotor en die trekt nogal wat stroom.

Onderhoud

De mechanische ventilatie wordt slecht onderhouden. Schoonmaken en nakijken is er vaak niet bij. U wordt hiervoor als bezitter ongemerkt gestraft. Door de jaren heen stijgt het stroomverbruik ongemerkt. Zo ook bij ons thuis waar we er na 13 jaar achter kwamen dat het verbruik inmiddels aanmerkelijk hoger was dan stond aangegeven op het typeplaatje.

Tijd voor actie dus.

Verbruik mechanische ventilatie

Mechanische ventilatoren op wisselstroom gebruiken in ruststand minimaal 20 Watt. Dat is de stand die het meeste voorkomt in huis. Wanneer er bewust meer geventileerd wordt, dan stijgt het verbruik naar 70 tot 100 Watt. Dit  is niet zo erg, want het is maar ‘even’.  Wel is het zo dat uw gemiddeld gebruik dus altijd aanzienlijk meer dan 20 Watt bedraagt. En wel 24 uur per dag, jaar in jaar uit. Zo’n mechanische unit gaat zonder problemen een kleine 15 jaar mee.

Zuinige mechanische ventilatie

Ventilatiefabrikanten als Stork (met de Storkair) en Itho (met de CVE Ecofan) hebben de afgelopen jaren een range gelijkstroomventilatoren geïntroduceerd die voor de consument nogal wat voordelen hebben.

Allereerst gebruiken de gelijkstroomventilatoren heel veel minder energie dan de oude wisselstroom ventilatoren. Wel 80% minder. Een Itho CVE Ecofan heeft een rustverbruik van ongeveer 3 Watt. Ook als de ventilator in een hogere stand wordt gezet blijft het verbruik meer dan de helft lager t.o.v. een wisselstroomventilator. Verder vergen ze door de toepassing van nieuwe materialen en technieken ook minder onderhoud en gaan langer mee.

Het installeren of vervangen van de ene mechanische ventilator door de andere is niet moeilijk. Soms heeft u een electriciën nodig voor het correct aansluiten van de perilex stekker die het vermogen van de ventilator regelt.

Praktijk

Afgelopen jaar stelden we vast dat onze 15 jaar oude mechanische mechanische ventilator aan vervanging toe was. We hoorden de ventilator draaien op de overloop. Metingen wezen uit dat het gemiddelde verbruik in ruststand ruim 35 Watt per uur bedroeg. En aangezien de ventilator niet altijd in ruststand draaide was het totale verbruik nog hoger. De ventilator trok jaarlijks voor een kleine 70 euro aan elektriciteit.

Na een oriëntatie kozen we voor een Itho Ecofan als vervanger. Die is door een lokale installateur geplaatst. De totale kosten inclusief plaatsing bedroegen 160 euro.

Ons gemiddeld stroomverbruik daalde met ruim 7 KWh per week. De nieuwe ventilator doet geruisloos zijn werk. Binnen twee jaar is de investering terug verdiend. Daarna is het minstens 10 jaar oogsten, waarschijnlijk langer. Het verschil bij 15 jaar gebruik bedraagt in ons geval bijna 1000 euro.

Rendabele investering

Wie actief probeert om het elektriciteitsverbruik naar beneden te brengen in huis en/of duurzamer te leven en beschikt over een mechanische ventilatie, kan met de vervanging van de unit een hoog rendement behalen. In ons geval bespaarden we 360 Kilowatt per jaar (gemiddelde kosten 23 cent per Kilowatt) met een investering van 160 euro.

Wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen zou aanschaffen die 360 KWh opwekken per jaar, dan bent u waarschijnlijk tienmaal zoveel geld kwijt voor de aankoop en installatie van de panelen. In dat licht bezien is de vervanging van de mechanische ventilatie een van de meest rendabele investeringen die u kunt doen om het elektriciteitsverbruik naar beneden te brengen. Zonder comfortverlies.

Reageren?

Heeft u andere ervaringen? Aanvullende tips of informatie? Heeft u uw mechanische ventilatie vervangen en beschikt u over gebruikscijfers? Reageer dan op dit bericht. Toekomstige lezers hebben er misschien voordeel van.