Yingli een van de grootste producenten zonnepanelen

Een interessant item op het NOS journaal van zaterdag 4 december. In twee minuten wordt een beeld geschetst van de productie van zonnepanelen bij de Chinese producent Yingli. In de fabriek worden dagelijks 19.000 zonnepanelen gefabriceerd.

En dat zijn er veel, zeker als je bedenkt dat het bedrijf 18 jaar geleden nog niet bestond. Zo’n 95% van de productie wordt geëxporteerd, met name naar Europa. Ook in Nederland is Yingli een van de grotere spelers. De Chinezen voorzien een daling van de export van zonnepanelen. In 2011 wordt 10% van de productie afgezet in het binnenland. Daar stijgt de vraag nu snel. Chinezen willen alleen niet dominant zijn bij de productie van zonnepanelen (een op de twee zonnepanelen in de wereld komt uit China), maar ze willen ook steeds vaker hun energie met duurzame schone middelen opwekken. En zonnepanelen horen daarbij.

En dat het hard gaat blijkt uit de cijfers. Er zijn 1 miljoen Chinezen werkzaam in de groene industrie.

Zonnefarm in België Op Losse Schroeven?

De plannen voor de bouw van een zonnefarm met 130.000 panelen in Zelzate in België staat op losse schroeven. Het is nog maar de vraag of het park, met een geraamde output van 15 megawatt er ooit gaat komen.

Voornaamste reden is de versnelde afbouw van subsidie op zonnepanelen die onlangs is aangekondigd door de Belgische regering. Daarvoor vervalt volgens de initiatiefnemers van het park voor een goed deel de economische fundering onder het plan.

De initiatiefnemers begrijpen dat de subsidie wordt afgebouwd, maar vinden dat deze afbouw te snel verloopt. Ze willen meer tijd.

Zuid Afrika Wil 10% Van De Energiebehoefte Met Zonnepanelen Opwekken

Het is in Nederland allemaal net iets anders geregeld dan in Zuid-Afrika. Wie in Nederland woont kan zich moeilijk voorstellen dat in Zuid-Afrika zo’n 17% van de bevolking niet eens een aansluiting op het elektriciteitsnet heeft.

De infrastructuur is gebrekkig en leunt zwaar op vervuilende kolencentrales. Maar daar gaat verandering in komen. Over 10 jaar moet 10% van de totale energie van het hele land worden opgewekt met zonnepanelen. Daarvoor wordt 21 miljard geïnvesteerd in een nieuwe centrale die over tien jaar klaar is, maar die in 2012 al de eerste energie begint te leveren.

De centrale van 5GW gaat gebouwd worden in de Northern Cape regio. Daar schijnt de zon flink en heeft men geen last van zandstormen die het zicht op de zon belemmeren. In eerste instantie wordt gestart met een capaciteit van 1MW. Er is land gereserveerd van 9000 hectare. Wordt vervolgd…

Gemeente helpt duurzame Amsterdammers

De actie ‘zon op je dak’ in Amsterdam loopt nog steeds. Duurzame Amsterdammers kunnen via de actie 750 euro van de gemeente krijgen Voor de aanschaf van zonnepanelen.

En dat zijn voor wie selectief winkelt toch mooi zo’n twee panelen extra! De gemeente heeft dit jaar 735.000 euro beschikbaar en geeft aan dat nieuwe aanvragers van de subsidie nog steeds een reële kans maken. Er zijn al 700 aanvragen binnen gekomen

Het is de vraag wanneer dit prima initiatief navolging vindt in andere gemeenten.

Total gaat investeren in productie zonnepanelen

De Franse olie- en gasleverancier Total begeeft zich op het terrein van de productie van middelen voor duurzame energie. Het bedrijf heeft aangekondigd in de productie van zonnepanelen te stappen.

In Moselle (FR) wordt in 2011 een fabriek gebouwd met een capaciteit van 50 MWP per jaar. Dat zijn een slordige 220.000 zonnepanelen. Er komen bij het bedrijf zo’n 80 werknemers in dienst. Total wil vanuit deze vestiging met name de markt in Noord Europa gaan bedienen.

Belgen bouwen subsidie zonnepanelen versneld af

De subsidie op zonnepanelen wordt in België versneld afgebouwd. Tenminste als het aan minister Freya Van den Bossche ligt.

Bij onze zuiderburen wordt het plaatsen van zonnepanelen gestimuleerd met groene stroomcertificaten. Zo’n certificaat leverde een x-bedrag per jaar op. En dat kon behoorlijk lucratief zijn voor de eigenaar van de panelen.

Inmiddels zijn door schaalvergroting en de marktwerking de zonnepanelen aanzienlijk in prijs gedaald. De minister vindt het daarom niet meer dan redelijk dat de subsidie die gegeven wordt ook wordt aangepast. En omdat er sprake is van achterstand wil Van den Bossche versneld afbouwen, wat an sich niet onredelijk klinkt.

Bij grootverbruikers wordt de steun afgebouwd in drie jaar naar 90 euro. Bij kleinopwekkers en particulieren, die vaak minder panelen hebben en er langer voor hebben gespaard, duurt het zes jaar voordat het nieuwe ‘certificaatbedrag’ van 90 euro wordt bereikt.

10.000 pakketten zonnepanelen in Nederland?

Er komen in 2011 10.000 pakketten zonnepanelen tegen hele lage prijzen in de Nederlandse markt. Dat melden diverse dagbladen. Initietiefnemer is de Stichting Urgenda, die de panelen op grote schaal gaat inkopen in China en dan goedkoop doorstoot. Dit bericht is van 2010. Er is veel veranderd sedertdien…

Zonne-energie in Nederland kan ook zonder subsidie, zo stelt een woordvoerder van de stichting. De afgelopen jaren was de SDE subsidiepot voor zonnepanelen binnen een dag leeg. Meer dan 17.000 particulieren vroegen in 2010 subsidie aan, daarvan werden slechts 4200 verzoeken gehonoreerd. Bij bedrijven is het nog erger; 35.000 willen energie produceren met zonnepanelen en vroegen om subsidie. Slechts 400 bedrijven komen voor de subsidie in aanmerking. Daarnaast het er nogal wat papieren rompslomp voor degenen die de subsidie hebben gekregen.

Wie geen subsidie kreeg, kan nu bij Urgenda terecht. Er zijn ongeveer 10.000 pakketten met zonnepanelen besteld in China. klanten kunnen kiezen uit drie, zes, twaalf of zestien panelen die gemiddeld 35 procent goedkoper zijn dan bij anderen.

Urgenda inventariseert de behoefte en hakt op 7 december knopen door. Als op die datum niet voldoende panelen besteld zijn, dan wordt de actie geannuleerd of moeten deelnemers alsnog meer betalen voor hun panelen.