zonnepanelen

Zonneenergie versus kernenergie wat is interessanter?

Wie geïnteresseerd is in duurzame energie neemt waarschijnlijk van tijd tot tijd een kijkje op de website van Floris Wouterlood. Zo ook de auteur van dit bericht. Wouterlood is een van de zonne-pioniers en een warm voorstander van het gebruik van zonnepanelen en duurzame energie. In een recent artikel over het thema zonneenergie versus kernenergie vinden we een interessante vergelijking.

En af en toe vind je op de site een bericht dat tot denken aanzet. Zo ook het bericht Historisch dieptepunt zonnepaneelprijzen van medio februari 2013.  In het artikel wordt omschreven dat in 2013 de magische prijs van 1 Amerikaanse Dollar per Wattpiek is doorbroken. En dat prijspeil is psychologisch belangrijk.

Zonneenergie versus kernenergie: waar ligt de grens?

zonneenergie versus kernenergieGrote energieproducenten gaven in het verleden aan dat ze graag naar de inzetbaarheid van zonnepanelen wilden kijken mits de prijs beneden de 1 USD per wattpiek zou liggen. En dat niveau is zonder enig probleem te realiseren?

Waarom is dit zo interessant? Wie wil groeien moet groot denken. Bij 1 dollar per watt kost 1 megawatt 1 miljoen dollar. Voor 1 miljard dollar koop je 1000 megawatt. En dat is veel. Heel veel. Dat is bijna net zoveel als de productie van een kerncentrale van 1200 megawatt.

Als in zo’n kerncentrale de eerste elektriciteit geproduceerd wordt, is een bedrag geïnvesteerd van circa 8 miljard dollar. Op dit moment (maart 2013) bedraagt de groothandelsinkoopprijs 0,65$ per wattpiek (polykristallijne zonnepanelen). Dat wil zeggen dat voor een gelijke investering zo’n 12.300 MWp aan zonnepanelen kan worden geplaatst, quantumkorting even buiten beschouwing gelaten.

In een zonnige omgeving met veel verbruik (het zuiden van de Verenigde Staten) produceert een solar plant ongeveer eenderde deel van de elektrciciteit die wordt opgewekt door een kerncentrale van gelijk vermogen. Dat wil zeggen dat we in het hiervoor geschetste voorbeeld ongeveer 4000 MW overhouden. Dat wil zeggen dat we twee zonnestroom plants kunnen realiseren voor de prijs van één nucleaire centrale.

Daarbij is een zonnestroom-centrale veiliger, gemakkelijker te onderhouden en heel veel beheersbaarder dan een kerncentrale.

Zonneenergie versus kernenergie: groot denken en doen

Wie groot wil worden moet groot denken. Het gaat in dit verhaal zeer nadrukkelijk niet om de punten en cijfers achter de komma, het gaat erom dat daar waar de prijs van zonnepanelen laag is, er ruimte genoeg is, de zon veel schijnt en het lokale verbruik hoog is, zonne-energie een waardige vervanger is van nucleaire energie. Het is dus helemaal niet ondenkbaar dat in een land als de Verenigde Staten de solar plants als paddestoelen uit de grond gaan schieten. En dat is een intrigerende gedachte.

zonnepanelen

Zonnepanelen vs zonneboiler: wat is wijsheid?

Zonnepaneel of zonnboiler?

Zonnepaneel of zonneboiler?

Wie duurzaam investeert wil graag een zo hoog mogelijk rendement. Zonnepanelen vs zonneboiler, of zonneboiler vs warmtepomp. Wat is nu de verstandigste ‘groene investering’ voor een particulier? In dit artikel gaan we proberen om daar duidelijkheid in te brengen.

Zonnepanelen vs zonneboiler in het verleden

Wie pak hem beet 10-15 jaar geleden investeerde in zonnepanelen, die investeerde ongeveer 6 euro per Wp. Dat wil zeggen dat een setje van 550 Wp ruim 3300 euro kostte. Een zonneboiler kostte in 2003 een kleine 2500 euro.  Ik las dat onlangs op de website van Floris Wouterlood, een van de pioniers op het gebied van energiebesparing en verduurzaming.

Door de jaren heen gold een zonneboiler als een prima investering voor mensen die probeerden hun energierekening naar beneden te krijgen. De zonneboilers werden gesubsidieerd en bijna ieder nieuw huis heeft wel een zonneboiler aan boord. Verder gaven we allen veel meer geld uit aan gas dan aan elektriciteit dus was er bij het besparen van gas ook meer geld te besparen. Met een subsidie die kon oplopen tot 900 euro was de aanschaf van een zonneboiler een verantwoorde investering. Zonnepanelen vs zonneboiler 0-1. Jaar na jaar na jaar.

zonnepanelen vs zonneboiler wat is wijsheid

Zijn zonnepanelen een betere investering dan een zonneboiler?

Zonnepanelen vs zonneboiler nu

Er is het een en ander verandert in de afgelopen jaren. En daardoor, zo meldt ook Wouterlood op zijn site is er het een en ander veranderd dat van invloed is op de vraag zonnepanelen vs zonnecollectoren. Een hele belangrijke reden daarvoor is de prijsdaling van zonnepanelen. Door diverse oorzaken kunt u zonnepanelen nu aanschaffen tegen een fractie van de prijs van een decennium geleden. De set zonnepanelen van 550 Wp die in 2004 nog 3300 euro kostte wordt nu bij u thuis afgeleverd voor minder dan 600 euro.

Tegelijkertijd is de fikse subsidie op de zonneboiler verdwenen. En die zonneboiler zelf?? Die is in 10 jaar nauwelijks in prijs gedaald. U bent al snel een kleine 2500 euro kwijt als u er eentje wilt aanschaffen en installeren.

Zonnepanelen vs zonneboiler: de ommekeer

De situatie is dus ingrijpend gewijzigd. Wie zonnepanelen koopt bespaart bij een gelijke investering aanzienlijk meer dan bij de aanschaf van zonnecollectoren. Een bijkomend voordeel is dat zonnepanelen, in tegenstelling tot een zonneboiler, nagenoeg geen onderhoud vergen, en ook hun werk doen als u er niet bent. De stroom die tijdens uw afwezigheid wordt geproduceerd wordt gesaldeerd. Als u niet thuis bent heeft een zonneboiler niet zoveel zin, het warme water wordt niet gebruikt.

Zonnepanelen gebruiken om je gasverbruik te reduceren?

Als je zoals de schrijver van dit artikel qua elektriciteit eigenlijk energieneutraal bent, dan valt er op dat gebied niet zo heel meer te verdienen. Anders wordt het als je bijvoorbeeld de opbrengst van je zonnepanelen gaat gebruiken om de gasverbruik naar beneden te krijgen. In de voorgaande alinea’s concentreerden we ons daarbij op de inzet van een zonneboiler om je gasverbruik naar beneden te krijgen, maar het kan ook anders.

Je kunt je gasverbruik ook laten dalen door een deel van je huis elektrisch te verwarmen in plaats van met gas. Dat kost stroom, maar dat is -in mijn geval- voldoende beschikbaar.

En mocht de huidige salderingsregeling in de toekomst verdwijnen of afgebouwd worden, dan is je huis verwarmen met zelf opgewekte zonnestroom middels een warmtepomp of infraroodpanelen een reële optie. We gaan dit uitgebreid onderzoeken. Tot 2020 verandert er waarschijnlijk niets aan de salderingsregeling zoals die nu in Nederland geldt.Wat er daarna gaat gebeuren is nog ongewis. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de regeling versoberd gaat worden.

Wie vervolgens een boiler gebruikt om met eigen opgewekte stroom tapwater elektrisch te verwarmen, bespaart ook nog eens gas. Het voert echter te ver om dit door te rekenen.

Misschien toch maar overwegen om zonnepanelen aan te schaffen?

 

 

 

zonnepanelen

Zonnepanelen in Nederland: Keert het Tij?

Ik heb sinds 2008 zonnepanelen. Ik ben ermee begonnen omdat ik geld wilde besparen, maar ook omdat ik duurzaam belangrijk vond. En ook een beetje omdat ik in aanmerking kwam voor een SDE subsidie. Eerlijk is eerlijk.

Over die SDE subsidie kunnen we kort zijn; wat een ellende. Heel veel formulieren invullen en heel vasthoudend blijven om uiteindelijk een paar tientjes per jaar terug te krijgen. Het meeste voordeel bij de regeling hebben de ambtenaren en netbeheerders die het subsidiesysteem controleren en in stand houden. Als zonnepanelen-bezitter heb je er hoegenaamd niets aan.

Keert het tij voor zonnepanelen?

Het tij keert voor zonnepanelen

Terugverdientijd zonnepanelen

Mijn omgeving reageerde nauwelijks op de zonnepanelen. En als er dan al reacties waren, dan was de ondertoon doorgaans sceptisch. Met altijd de vraag ‘wat levert dat nou op?’. En als ik dan voorzichtig opmerkte dat het daar niet helemaal om ging, een schamper ja ja… en dat was het dan.

En dat viel me een beetje tegen. Want ging het nu alleen om die terugverdientijd? Misschien wel. Die terugverdientijd was sowieso moeilijk te berekenen, want panelen kopen is een, maar installeren en SDE-conform maken is een tweede. De installateur legde een aparte groep aan en diende en passant een rekening van een kleine 600 euro in. Er moesten speciale rekken gemaakt worden ter ondersteuning van de panelen en we waren weer 200 euro verder. Moest ik deze kosten ook meenemen of niet?

Want als ik ze meenam, dan werd mijn geplande terugverdientijd van een jaar of acht wel heel erg verlengd. Die terugverdientijd was trouwens ook gebaseerd op een vaste SDE vergoeding en inmiddels weet ik dat ook die vergoeding fluctueert en eerder zal dalen dan stijgen.

Bijkomend voordeel van zonnepanelen

Wie zonnepanelen aanschaft gaat zich verdiepen in het energieverbruik. Hij/zij is zich meer bewust van het energieverbruik dan anderen. Na een aarzelend begin wordt de ene actie na de andere gelanceerd om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Er wordt geïsoleerd, sluipverbruikers worden opgespoord en het hele sluipverbruik indien mogelijk geëlimineerd. Want wie bespaart houdt geld over en vergroot het rendement van de aangeschafte zonnepanelen. Wie die leveren bij een lager verbruik een relatief groter deel van de benodigde elektriciteit. Ja, wie eenmaal zijn meter terug heeft zien draaien, wordt doorgaans behept met een vreemd virus dat altijd resulteert in een lager energieverbruik. De zonnepanelen zijn klaarblijkelijk (bij mij althans) de trigger tot een vergaande verlaging van het verbruik. In 2010 was dat minder dan de helft van het verbruik in 2008, exclusief de productie van de zonnepanelen. Dit voordeel is misschien nog wel groter dan het geldelijke voordeel dat behaald wordt uit de eigen stroomopwekking.

Keert het tij voor zonnepanelen in 2012?

De eerste signalen worden in 2011 al zichtbaar. Energie wordt duur, de crisis duurt voort en zonnepanelen worden goedkoper. En daarmee worden ze voor meer mensen interessant. De eigenaren van zonnepanelen hoeven zich wat minder te verdedigen en staan niet langer of minder te boek als groene wereldverbeteraars op geitenwollen sokken. In 2012 valt het kabinet, er komt een lente akkoord met daarin een speciale passage over zonnepanelen. Op zich niet interessant, maar toch. Ineens lijkt het tij te keren en komt er media-aandacht voor zonnepanelen, veel media-aandacht.

En juist deze media-aandacht is belangrijk: berichten op TV, documentaires over de Duitse feedin regeling. Artikelen in Trouw-Groen en in de Telegraaf. Het kan niet op. Maar wat nog belangrijker is: de toon van de artikelen verandert. De media en daarmee ook de Nederlander wordt positiever over zonnepanelen en zonne-energie. Het lijkt daarmee dat het tij voor zonnepanelen en zonnestroom aan het keren is.

Ik bespeur een toegenomen belangstelling van buren en mensen om me heen die komen vragen ‘hoe dat nou precies zit met die panelen’ . In juli wordt het ongetwijfeld nog meer. Dan gaat de subsidie van start en stijgen de energiekosten voor iedereen. Zo’n prijsstijging drukt mensen met de neus op de feiten. Ze zijn weer even extra alert. Sites en weblogs over zonne-energie zoals die van Floris Wouterlood mogen zich in een toegenomen belangstelling verheugen.

Subsidie op zonnepanelen

Vanaf 2 juli 2012 kunnen Nederlanders 15% subsidie krijgen als ze zonnepanelen aanschaffen. Die subsidie is ongetwijfeld binnen een paar dagen op. Een lagere prijs (de prijs van panelen daalt nog steeds) en een steuntje van de overheid trekken waarschijnlijk veel mensen over de streep. Zij schaffen zonnepanelen aan.

Terugverdientijd zonnepanelen

Wat is nu de terugverdientijd van zonnepanelen? Ik wil er eigenlijk niet eens meer over praten, maar ga toch een poging doen. Niet omdat ik het interessant vind, maar omdat het er gewoon bij hoort. De afgelopen jaren is me duidelijk geworden dat het niet mogelijk is in Nederland om te praten over zonnepanelen zonder het te hebben over de terugverdientijd.  Maar toch denk ik dat je het anders moet bekijken.

Medio juli 2012 kost een set van 540WP nog 900 euro voor degene die goed oplet. Dat is inclusief de bevestigingsmaterialen en omvormer. U krijgt hier – als u snel bent 15% subsidie op, dus de netto investering bedraagt 765 euro. Het systeem maakt ongeveer 450 KWh aan stroom per jaar, die u nu inkoopt tegen 23 cent. Dat wil zeggen dat er voor iets meer dan 100 euro aan elektriciteit uit uw panelen komt. Na ruim zeven jaar is de investering betaald en verdient u geld. Zie daar de berekening die iedereen wil zien. Maar die is natuurlijk volkomen oninteressant.

Groene stroom inkopen bij jezelf

Ik zie het anders. Wie investeert in zonnepanelen, investeert in goedkope duurzame energie, in zichzelf en de natuur. En dat levert een aardig rendement op. Als u zonnepanelen aanschaft moet u die ineens betalen. Maar vanaf de eerste dag daalt uw stroomverbruik en daarmee uw rekening. Zonnepanelen doen jarenlang hun werk, stil en ongemerkt. Ik wil niet in allerlei technische discussies verzanden en zal u dus de technische details besparen. U kunt er vanuit gang dat de hierboven genoemde zonnepanelen stroom voor u produceren tegen een tarief van 8-10 cent per KWh. Tientallen jaren lang welteverstaan. Deze laten we zeggen 10 cent is minder dan de helft van het huidige gangbare tarief van 23 cent. Op termijn verdient/bespaart u dus geld. Het enige verschil is dat het milieu en de natuur er wel bij varen. Vanaf het moment dat u uw panelen heeft afgerekend, koopt u groene stroom bij uzelf. U heeft alleen de centrale zelf aangeschaft en vooraf betaald.

Energieprijzen in de toekomst

De economen van het Internationaal Monetair Fonds maakten onlangs bekend dat ze ervan uitgaan dat de prijs van energie (lees olie) in de komende tien jaar zal gaan verdubbelen. De prijs van ons gas en elektriciteit zijn hieraan gekoppeld en stijgen mee. De 23 eurocent per KWh die we nu betalen zullen dus gaan stijgen. Die trend gaat trouwens al jaren onafgebroken voort.  Dus het prijsverschil tussen uw groene KWh’s en de elektriciteit van uw leverancier zal alleen maar groter worden.

Reden temeer om nu te investeren in zonnepanelen.

 

 

 

zonnepanelen

Helft nieuwe energieprojecten in Europa is zon gerelateerd

Het aandeel duurzame stroom in de Europese stoomopwekking blijft stijgen. De Europese Windenergie Associatie (Ewea) heeft hierover cijfers bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat er binnen de Europese Unie in het afgelopen jaar voor een kleine 32 GW aan duurzame elektriciteitsopwekkers is geraliseerd. En dat is ruim 70 procent van alle nieuwe capaciteit die werd gerealiseerd (bijna 45  GW) dus inclusief de fossiele opwekking.

En wanneer deze trend zich voortzet (70% van alle nieuwe opwekking duurzaam), dan zal op termijn ook de gehele Europese productie ‘verduurzamen’. En dat is goed nieuws. Wat ook opvalt is dat niet de wind, maar de zon aan terrein wint. Bijna de helft van de nieuwe opgeleverde capaciteit komt voort uit zonnepanelen. Meer dan tweemaal zoveel dan nieuwe stroomopwekking uit gas en wind, die ongeveer even groot zijn.

In heel Europa (27 landen) staat nu bijn 94 GW aan windvermogen. Dat is 10% van het totale Europese vermogen. Nederland kan 4,4% van haar elektriciteitsbehoefte opwekken met wind, België bijna 3%.

Europees wind-aanvoerder zijn de Denen. Zij halen bijna 26% van hun energie uit windmolens (3,8 GW) En alhoewel de Duitsers procentueel niet zo groot zijn als de Denen, winnen ze het glansrijk wanneer we naar de absolute aantallen kijken. Met 29,1 GW is Duitsland de grootste wind elektriciteitsproducent van Europa.

Duitse zonnepanelen zouden gehele Nederlandse elektriciteitsproductie kunnen vervangen

Terwijl in Nederland nog nagedacht wordt over een tweede kerncentrale in Zeeuws Vlaanderen en de regering verduurzaming alleen met woorden omschrijft en niet met daden is er bij onze oosterburen in Duitsland iets moois aan het gebeuren.

Meer Duitse zonnepanelen dan kernenergie?

Na de ramp in Fukushima besloten de Duitsers om op termijn gewoon helemaal te stoppen met kernenergie. Punt. De nog aanwezige kerncentrales worden op termijn alle gesloten. Zij nemen nu (voorjaar 2012) een kleine 18% van de totale elektriciteitsproductie voor hun rekening. Het goede nieuws is dat duurzame energie (uit wind, biomassa, water en zon) goed was voor 20% van de totale productie. En met name bij de Duitse zonnepanelen gaat het hard.

En zo zijn we op het punt aangekomen dat de Duitse zonnepanelen de gehele Nederlandse (voor het grootste gedeelte niet duurzame) energieproductie voor hun rekening zouden kunnen nemen. De Duitsers gaan zo hard dat de eerste effecten op de daghandel in elektriciteit merkbaar worden. Vier op de tien boeren hebben zonnepanelen

Dat valt als volgt te verklaren; zonnestroom wordt door Duitse zonnepanelen overdag geproduceerd en is redelijk voorspelbaar. Dat in tegenstelling tot windstroom. Die komt 24 uur per dag of helemaal niet als het niet waait. De Duitsers produceren veel elektriciteit in centrales die draaien op kolen. In de piekuren worden duurdere gascentrales aangeschakeld om in de vraag te voorzien. En deze gascentrales worden steeds vaker in geruild voor zonnestroom. Dat op dezelfde momenten geproduceerd wordt en dus voorrang krijgt.

En een direct gevolg van deze maatregelen is dat het prijsverschil tussen piekstroom en dalstroom op de groothandelsmarkt een stuk kleiner is geworden. Met andere woorden. Piekstroom is aanzienlijk in prijs aan het dalen. Deze trend duurt al twee jaar.

In Nederland wordt nogal wat elektriciteit vanuit Duitsland ingevoerd. Toch is het maar de vraag of de consument er veel van gaat merken. Ruim 60% van de prijs die we als consument afrekenen bestaat uit belasting en accijns. De invloed van een lagere productieprijs wordt dus gedempt.

Het blijft raar dat de Nederlandse overheid het Duitse voorbeeld en beleid niet overneemt. Het Duitsefeedin tarief is aantoonbaar succesvol gebleken en verdient navolging.

zonnepanelen

Provincie Overijssel zet zwaar in op zonne energie

Maar liefst 250 miljoen euro wil de Provincie Overijssel in de komende vijftien jaar gaan investeren in duurzame energie. Het belangrijkste doel van deze financiële injectie is ervoor te zorgen dat in het jaar 2020 (en dat is sneller dan u denkt) maar liefst twintig procent van de verbruikte energie in de provincie afkomstig is uit duurzame bronnen.

En daarbij wordt zwaar ingezet op zonne energie. Niet door middel van subsidies, maar vooral door het afgeven van leningen en garanties aan mensen of bedrijven die duurzaam willen gaan investeren. Het beheer van de spaarpot wordt door de provincie uitbesteed.

Provinciale Staten van Overijssel heeft een voorkeur voor zonne energie en rekent erop dat het mes aan twee kanten snijdt. Wie zonnepanelen plaatst gaat daarna bijna altijd efficiënter om met de energie die wordt gebruikt. En daarmee wordt niet alleen meer duurzame energie geproduceerd, maar ook nog eens minder verbruikt. En dat is inderdaad dubbele winst.

Nederlands subsidiebeleid zonnepanelen krijgt onvoldoende bij Radar

In de uitzending van 2 mei jl. heefft het consumentenprogramma Tros Radar uitgebreid aandacht besteed aan het Nederlandse subsidiebeleid met betrekking tot energie die gewonnen wordt uit zonnepanelen.

Van dat beleid laten Antoinette Hertsenberg en haar collega’s geen spaan heel. Allereerst komt een echtpaar aan bod dat al meer dan 10 jaar stroom produceert. Sinds de invoering van de nieuwe meter, een jaar geleden, weten ze dat er ca 800 KW terug het net in gaat. Energieleverancier Nuon weigert hiervoor een vergoeding te betalen. Dat is vreemd, en ook iets dat door een jurist vrij snel hersteld kan worden. Ook Nuon zal hier moeten gaan salderen. Wel is het vreemd dat de suggestie gewekt wordt dat deze situatie al tien jaart voortduurt en dat is niet zo, toen er nog een ferrarismeter hing, werd immers automatisch gesaldeerd en kreeg het genoemde echtpaar 100% van de opbrengst van de eigen panelen.

Als tweede komt een agrariër aan het woord. Die heeft het wat groter aangepakt en levert energie voor 20 huishoudens aan het net. Wanneer hij energie levert krijgt hij ongeveer zes cent. Wanneer hij die energie later terug koopt, kost die, mede door de belastingen meer dan 20 cent. En dat is op zijn minst vreemd.

Daarna wordt door Radar aan de kijker uitgelegd hoe de feedin of feed-in regeling in Duitsland werkt. Wie investeert kan een rendement verwachten van ongeveer 6%. De afnameprijs van de stroom die wordt geproduceerd door de zonnepanelen staat voor 20 jaar vast. Energiebedrijven zijn verplicht de stroom tegen die vaste prijs af te nemen. Het systeem wordt gefinancierd met een opslag over de niet duurzame energie.  Het feed-in systeem is eigenlijk een subsidie op zonnepanelen, maar die wordt door de markt verwerkt. En dat is een groot verschil met o.a. het systeem in Groot Brittannië. Ook daar is een feed-in systeem, maar dat werkt middels subsidies. En de afhandeling van die subsidies en de rompslomp eromheen zorgen ervoor dat voor hetzelfde geld het systeem in Duitsland vijftigmaal effectiever is dan in Nederland.

Wat is dan dat Nederlandse systeem? Goede vraag, er is geen systeem meer voor zonnepanelen bij consumenten. Dat heeft minister Verhagen afgeschaft. Hij gelooft alleen nog in SDE plus, dat is grootschalige opwekking door bedrijven. We gaan er met zijn allen aankomend jaar 8 euro toeslag voor betalen. Deze minister en ook zijn voorgangster mevrouw Verhoeven hebben het niet op zonnepanelen. De SDE subsidie is afgeschaft.

Een woordvoerder van wijwillenzon, pleit voor invoering van het Duitste feed-in systeem. Er is jaren campagne voor gevoerd, maar zonder resultaat. Nederland is en blijft zwaar achterlopen met de initiatieven in duurzame zonneenergie ten opzichte van de ons omringende landen. De SDE regeling heeft niet of nauwelijks gewerkt.

Degenen die SDE subsidie kregen, werden om aan de eisen voor SDE subsidie te voldoen geconfronteerd met een ongelofelijke administratieve rompslomp met dito kosten. De schrijver van dit artikel kreeg zo’n SDE subsidie toegewezen in 2008. Er werd 700 WP aan panelen geplaatst. Die zouden naar verwachting een kleine 125 euro per jaar aan subsidie kunnen genereren. Daarvoor moest een andere meter worden gehangen (eenmalig 90 euro), moet een extra productiemeter gehuurd worden (ca 30 euro per jaar), moest de elektrische installatie worden aangepast (300 euro) en een ongelofelijke papiermolen worden doorlopen.

De installatie is inmiddels in bedrijf en doet het prima. Er komt ieder jaar een aparte meteropnemer i.v.m. de SDE subsidie. Die subsidie wordt in maandelijkse termijnen van een tientje overgemaakt. Op het einde van het jaar wordt gekeken hoeveel er is opgewekt en worden de eventuele 20% nagestort. De subsidiabele bedragen worden jaarlijks bijgesteld. We weten dus niet hoeveel we volgend jaar krijgen.

Dit systeem deugt niet, de kosten wegen niet op tegen de extra opbrengsten, en heel veel ambtenaren hebben het heel erg druk met de afhandeling en het controleren op de naleving van het systeem. Vandaar dat het SDE systeem in Nederland helemaal mislukt is. Dat ligt niet aan de goedwillende particulieren, maar aan de overheid.

Feitelijk was de Radar reportage niet helemaal juist, maar dat is niet zo erg. Door Radar hebben wel heel veel mensen begrepen dat er iets moet gebeuren. Het zou Hertsenberg en haar collega’s sieren als het niet bij deze ene reportage bleef, maar als ook in toekomstige afleveringen stelselmatig aandacht werd geschonken aan het probleem totdat er een goede werkbare regeling is ingevoerd.

Als u de reportage wilt bekijken vindt u die op www.trosradar.nl

 

 

zonnepanelen

Verhuur je dak, in België ook voor bedrijven

Wie een flinke bedrijfshal heeft en daarop zonnepanelen wil plaatsen wordt doorgaans geconfronteerd met een behoorlijke investering. En veel ondernemers gebruiken de financiële middelen die ze hebben liever voor directe productie- of kostprijs verlagende investeringen. Zij hebben geen behoefte aan ‘dood geld’ dat vast zit in de panelen.

Want het duurt inderdaad even voordat de investering in de zonnepanelen is terug verdiend, of beter nog begint te renderen. Onze zuiderburen gaan daar wat anders mee om, zo lezen de in De Tijd, zeg maar het Financiële Dagblad van België. Daar is een compleet dossier gewijd aan het produceren van energie. Een deel daarvan gaat over het verhuren van uw bedrjifsdak.

In België bestaat de mogelijkheid om uw dak gedurende een periode van 20 jaar te verhuren aan een derde. Die plaatst panelen op uw dak, regelt de vergunningen en de stroomleveranties, kortom u hoeft niets te doen. De opbrengsten gaan uiteraard naar de investeerder. De subsidies op zonneenergie van de Belgische overheid ook.

U als verhuurder incasseert een vergoeding voor uw dak en u krijgt vaak een korting op de groene stroom die u afneemt. Die korting bedraagt volgens De Tijd gemiddeld 25-50%. En dat is niet mis. U dient wel behoorlijk wat elektriciteit te gebruiken, want de bedrijven die uw dak huren hebben alleen interesse als er minstens 1500 vierkante meter aan panelen geplaatst kan worden.

Wel wordt ook in België de dakhuur wat minder interessant omdat de subsidies op stroom uit zonnepanelen worden afgebouwd.

Wie het allemaal nog eens na wil lezen vindt HIER het artikel in De Tijd.

Gemeente Gent plaatst 7 MWp aan zonnepanelen op 140 daken

In België wordt serieus werk gemaakt van zonneenergie. Zo ook in de gemeente Gent. Daar rust de gemeente binnenkort 140 daken uit met zonnepanelen. Het totaal geplaatste vermogen van de panelen bedraagt 7 MWp. De realisatie van het zonnestroom project vergt een investering van ruim 20 miljoen euro.

De panelen gaan worden geïnstalleerd door Ecostream uit Maldegem, een onderdeel van Eneco België. Ecostream verzorgt ook de financiering van het geheel. Het bedrijf screende meer dan 400 overheidsdaken in en rondom de stad Gent op hun bruikbaarheid en selecteerde uiteindelijk 140 lokaties. De daadwerkelijke installatie van de panelen op al deze overheidsgebouwen wordt door Ecostream uitbesteed aan lokale onderaannemers. En die krijgen daar een behoorlijke kluif aan.

De eerste projecten zijn inmiddels opgeleverd. Ecostream is een dochter van Eneco Nederland. In België wordt door Eneco een omzet gerealiseerd van een kleine 200 miljoen euro. Op dit moment levert men uitsluitend stroom aan bedrijven. Daarin komt vanaf augustus verandering als ook particulieren voortaan hun energie van Ecostream kunnen gaan afnemen.

zonnepanelen

Greenchoice zonvast: Niet investeren, toch zonnepanelen

Greenchoice is een van de meest duurzame prijsvechters in energieland. Greenchoice levert groene stroom en gas tegen concurrerende prijzen. Het bedrijf is zoals de naam al doet vermoeden, groener dan de gemiddelde branchegenoot.

Greenchoice is ook populair bij de bezitters van zonnepanelen. Die krijgen bij Greenchoice, volgens eigen zeggen, het meeste geld voor hun zelf opgewekte zonne-energie.

Sinds kort heeft Greenchoice een pilot gestart die op zijn minst opmerkelijk is. In het Greenchoice Zonvast programma krijgen 500 klanten van Greenchoice ‘gratis’ 10 zonnepanelen op hun huis. Zij hoeven hiervoor niets te investeren. De enige tegenprestatie is dat deze klanten gedurende een periode van 20 jaar de stroom die ze zelf opwekken met de panelen van Greenchoice afnemen tegen een vooraf bepaalde prijs van 23 cent per KW inclusief alle belastingen.

En aangezien dat ook het meest gangbare tarief is  op dit moment, verandert er weinig voor degene die meedoet aan het zonvast programma. Stroom die wordt teruggeleverd aan het net wordt niet vergoed. Die dient volgens Greenchoice ter dekking van de kosten van het zonvast programma. Klanten kunnen ook overstappen naar een andere leverancier, mits ze de stroom van de panelen van Greenchoice gewoon af blijven rekenen gedurende de 20 jaar die daar voor staan. Na 20 jaar worden de panelen automatisch eigendom van de huiseigenaar die dan nog een aantal jaren de voordelen van gratis zonnestroom heeft.

De grote winnaar staat bij voorbaat al vast. Dat is het milieu. Er wordt bij 500 huizen 100% groene stroom geproduceerd. Die wordt rechtstreeks verbruikt door de opwekker, of vloeit terug naar Greenchoice. Maar groen is groen en dat is prima.

Greenchoice stelt dat in eerste instantie vaste klanten in aanmerking komen voor de pilot. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het zonvast programma. Er moet voldoende ruimte zijn, de ligging van de panelen ten opzichte van de zon moet goed zijn, en klanten moeten netjes op tijd betaald hebben in het verleden.

Er zitten misschien wel wat haken en ogen aan het Greenchoice zonvast programma, maar het is een zeer interessant initiatief, dat we voor u zullen blijven volgen.