Zonnepanelen die zweten maken meer stroom

Wie zonnepanelen aanschaft is genegen om dat in juni te doen om de hoge productie in de zomermaanden nog mee te pikken. Maar wie zonnepanelen bezit, die weet dat juli en augustus maanden zijn met veel zon, maar niet de maanden met de hoogste opbrangst van de panelen. Wie voor de opbrengst gaat kan beter kijken naar de dagstaten in april en mei. Die maanden hebben bijna altijd een hogere zonopbrengst dan de warme zomermaanden.

Dat heeft te maken met de temperatuur van de panelen. Als die stijgt dan daalt de opbrengst. In het voorjaar zijn de temperaturen lager en is de kracht van de zon minder. En als we dan een koude zonnige dag krijgen, dan doen niet alleen de zon, maar ook de panelen extra hun best. Het gevolg is een hoge opbrengst.

Minder opbrengst in de woestijn

Als we hier even op doorredeneren, dan begrijpen we dat om deze reden de opbrengst in echt warme landen in het midden oosten of in de woestijn nog lager is. Daar brandt de zon onbarmhartig en worden de panelen ongelofelijk heet. De productie laat daardoor zwaar te wensen over, of zu gewoon beter kunnen.

Zweten verkoelt panelen

Als we sporten of een verhoogde inspanning leveren dan krijgen we het warm en gaan we zweten. Een van de beoogde effecten van zweten is afkoeling. Het zweet moet verdampen en daar is warmte voor nodig, en die warmte wordt onttokken aan ons lichaam. Met als gevolg dat we het minder warm krijgen en langer kunnen presteren. Zouden we niet kunnen zweten dan is de kans op oververhitting en dus verminderde prestaties een stuk groter.

Gel om te koelen

Bij zonnepanelen is dat precies zo. Zo ontdekten onderzoeker Peng Wang, van de Hong Kong Polytechnic Universiteit en zijn collega’s. Zij plakten achterop de panelen gel. Die gel onttrekt in de nacht vochtigheid aan de lucht en zuigt zich vol met water. Als de zon begint te schijnen, verdampt het water in de gel en daarmee worden de panelen gekoeld.

Tijdens proeven in de woestijn, waar de panelen in de blakende zon liggen, bleek dat de gekoelde gel-panelen 10 graden Celsius minder warm werden dan de panelen zonder gel. En dat resulteerde in een opbrengst die 15% tot 19% hoger was. En dat is een hele fikse rendementsverbetering. De hoeveelgheid gel die nodig was per paneel varieerde van 1 kilo per vierkante meter in een gebied met een lage luchtvochtigheid (de woestijn) tot 300 gram in een gebied met een hoge luchtvochtigheid.

Regen

Een nadeel van de huidige systemen is dat het water opnemend vermogen van de gel daalt als die wordt blootgesteld aan regen. Volgens de onderzoekers een detail, omdat de gel zich aan de onderkant van de panelen bevindt en niet nat wordt. Toch wordt er gewerkt aan een tweede generatie gel die dit probleem niet zo hebben.

Ook in Nederland en Vlaanderen?

Medio 2020 worden op plekken in de wereld waar de zon schijnt prijzen gerealiseerd van ongeveer 1,2 cent per Kwh. Dat is fantastisch. Echter met de toevoeging van gel, en een hogere opbrengst zoals gemeten, zou de prijs daar beneden de 1 cent per Kilowatt kunnen komen. En dat is mooi.

Voor Nederland en Vlaanderen is op korte termijn de gel nog geen oplossing. Daar moet nog veel onderzoek voor gedaan worden. In de woenstijn, waar het bijna nooit regent zijn er prima mogelijkheden. Echter in het koude, natte Euroa, moet eerst het regenprobleem opgelost worden en zal de gel nog ein prijs moeten dalen voordat die interessant wordt. Wij houden u op de hoogte.

Stroom uit zonnepanelen China goedkoper dan uit kolen?

Zonnepanelen goedkoper dan kolen? En hoe staat het dan met windenergie?

Zonnepanelen goedkoper dan kolen? En hoe staat het dan met windenergie?

Een interessant bericht in de media over de prijs van zonnestroom. Niet in Nederland, maar in China, het land waar de meeste panelen die in ons land geplaatst worden gemaakt zijn.

Binnen drie jaar is bij gebruikmaking van zonnepanelen groene stroom goedkoper dan stroom die gegenereerd wordt in een op kolen gestookte energiecentrale.

Dat beweert tenminste Eric Luo. Hij is CEO van Wuxi Suntech Power, een hele grote Chinese producent van zonnepanelen.  En zodra zonnestroom goedkoper is, zal dat enorme gevolgen hebben op de energiemarkt.

Vandaag de dag (2014) is China nog steeds met lengte de grootste gebruiker van steenkool voor de opwekking van elektriciteit ter wereld. Naar verwachting wordt vanaf 2020 jaarlijks ruim 25 gigawatt aan nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd.

Het is interessant om te kijken of deze aannames stand houden. Europese rapporten geven aan dat pas in 2030 de zonnestroom goedkoper wordt dan steenkool- of gasstroom. In China zou dit dan al 13 jaar eerder gebeuren.

 

Hoe gaat het met het Tesla zonnedak

Alles wat Elon Musk aanraakt verandert in goud. Maar geldt dat ook voor het revolutionaire Tesla Zonnedak? Er is sinds 2015 bij de introductie niet zo heel erg veel veranderd.

Is de Tesla Powerwall interessant voor Nederland?

Sinds 2017 is de Tesla Powerwall op de markt. Je kunt er energie mee opslaan. Maar is de Powerwall ook interessant voor bezitters van zonnepanelen in Nedeland? Een overzicht van de voor- en nadelen.

zonnepanelen

Bijna 350 megawatt aan zonnestroom in Nederland

Nederland telt inmiddels ruim 93.000 zonnestroom installaties met zonnepanelen met een gemiddeld vermogen van 3,7 kWp. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders eind juli bekend gemaakt. Niet alleen kwamen zij met bruto productiecijfers, maar ook met een kaartje waar per postcodegebied werd aangegeven hoeveel vermogen er aanwezig is.

In de solar-scene wordt al geruime tijd gediscussieerd over de totale opwek-capaciteit. Volgens insiders zou die hoger zijn. De reden hiervoor is dat niet alle bezitters van zonnepanelen hun zonnestroom installaties aanmelden. Voorts consumeren zij een groot deel van de door hen geproduceerde elektriciteit zelf.

Nu vind ik dat niet eens zo heel erg belangrijk. Wat interessanter is, is dat we nu voor het eerst een redelijk inzicht hebben in de aanwezige capaciteit en groei van de duurzame opwek van zonnestroom . En of het nu circa 350 megawatt is of een beetje meer. Dat is minder interessant.

zonnestroomDe kerncentrale van Borssele heeft een opwek-capaciteit van 480 megawatt. En eerlijk is eerlijk. De centrale produceert 24 uur per dag, terwijl de zonnepanelen alleen overdag hun werk doen en ze alleen echt presteren als de zon schijnt. Maar daar gaat het even niet om. Als de zon schijnt, dan wordt door de panelen in Nederland zo’n tweederde van de productie van de kerncentrale in Borssele behaald. Groen, veilig en zonder de bijheborende Co2.

Het wis wel bizar om te zien dat de zonnestroom installaties vooral daar liggen waar de zon het minste schijnt. Dat zou je andersom verwachten. Op de zonnekaart van Nederland kun je zien dat de zon het meeste schijnt in het westen en dat, naarmate je verder naar het oosten gaat, het aantal zonuren snel afneemt. Wie nog een blik werpt op de postcodekaart van Netbeheer, die zit dat de opwek zich voornamelijk concentreert in Overijssel, Gelderland en Brabant. De oostelijke provincies van Nederland dus.

Zonnestroom in Overijssel

Met name Overijssel springt eruit. De reden hiervoor is dat in deze provincie veel boeren hun daken vol legden met panelen omdat ze daar van de provincie Overijssel een aantrekkelijke subsidie op kregen. Die zorgde ervoor dat de terugverdientijd aanzienlijk korter werd en dat het rendement steeg. Volgens een TV reportage zou het Overijsselse concept binnenkort navolging krijgen bij andere provincies, maar daar heb ik nog weinig informatie over gevonden.

Bemoedigend, zou zou ik e.e.a. willen noemen. Windenergie is nog bijna vijfmaal zo groot. In Europees verband stelt onze duurzame productie nog steeds niet al teveel voor.

stroom goedkoop door zonnepanelen

Stroom goedkoop door lage vraag en hoge groene opwek

Stroom goedkoop, zo maakte een Belgische nieuwssite als eerste melding van het feit dat op de Belpex (een groothandelsmarkt) slechts 1,6 cent mer Kilowatt werd betaald in plaats van het gebruikelijke tarief dat driemaal zo hool ligt. Om een dag later te zien dat RTL het bericht oppikt op haar site en er ook nog een reportage op RTL-Z aan wijdt.

Volgens de reportages wordt stroom goedkoop door twee onderliggende oorzaken. In de eerste plaats is de vraag naar stroom laag, het is vakantie en de industrie in Nederland en de ons omringende landen draait op een laag pitje. In de tweede plaats is er door het mooie weer een flink aanbod van groene stroom en dan met name stroom die wordt gemaakt met behulp van zonnepanelen.

In Duitsland is de afgelopen weken record na record gebroken door het mooie weer, maar ook in Nederland was het mooi weer. En in het afgelopen jaar zijn in Nederland naar rato héél erg veel zonnepanelen bijgeplaatst die nu voor het eerst fors gaan terugleveren.

Stroom goedkoop: ook voor u?

stroom goedkoop door zonnepanelenHet is misschien wat moeilijk te begrijpen en u denkt misschien dat er een fout is gemaakt. U rekent namelijk zeer waarschijnlijk een bedrag van 22 tot 23 cent per Kilowattuur af bij uw leverancier. Hoe kan het dan dat de opbrengstprijs daalt tot minder dan 10% van dat bedrag? Dat komt omdat de prijs die u afrekent inclusief belastingen en transport is en dat hakt er behoorlijk in. De eerder genoemde 1,6 cent is een netto opbrengstprijs in de groothandel. Normaal is deze prijs 4-5 cent en dus aanzienlijk hoger.

Voor de zonnepanelenbezitter wordt stroom goedkoop. Niet door de markt, maar gewoon omdat de zonne-installatie de afgelopen weken flink produceert. Er wordt automatisch gesaldeerd, zo lang u beneden de 5000 Kwh teruglevering blijft, krijgt u keurig 22-23 cent per Kilowatt.

Wie geen zonnepanelen heeft merkt waarschijnlijk niets van de goedkope stroom. Uw leverancier heeft de stroom al lang geleden ingekocht en zal de prijs niet zomaar verlagen. Daar komt bij dat door de enorme hoeveelheid bijkomende kosten er een zwaar dempend effect optreedt. Wordt stroom goedkoop? Alleen als de belasting daalt, want dat is het grootste deel van de prijs die u afrekent.

Wie vaart er dan wel bij deze lage prijs? Het milieu, want meer groene stroom zonder CO2 uitstoot is goed nieuws voor het milieu, en daar doen we het toch ook allemaal een beetje voor.

 

 

stroom goedkoop door zonnepanelen

Montage van zonnepanelen: kant en klaar setjes

Er is een duidelijke kentering waarneembaar voor wat betreft de montage van zonnepanelen bij particulieren.

Een jaar of vijf geleden moest je als zonnepanelenbezitter vaak aan mensen uitleggen waarom je de zonnepanelen had aangeschaft en wat nu precies de bedoeling was. De reacties waren overwegend lauw. Zonnepanelenbezitters werden gezien als mensen met een hoog geitenwollen-sokken-gehalte.

Wanneer en waardoor nu precies de omslag heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Misschien dat de tijd er nu -medio 2013- wel rijp voor is. Op steeds meer daken verrijzen zonnepanelen en steeds meer mensen gaan over tot plaatsing. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 zonnedaken bij de gezinnen van Nederland.

montage zonnepanelen in eigen hand?Zo in het midden van het vorige decennium was montage van zonnepanelen iets dat je bijna altijd door een gespecialiseerd bedrijf liet verzorgen. Deze bedrijven importeerden panelen en verzorgden de montage van zonnepanelen en subsidieaanvragen voor de SDE subsidie. Geen overbodige luxe want die SDE papieren invullen was bepaald geen sinecure en een zonnestroominstallatie kostte tenminste het driedubbele van wat er vandaag de dag voor moet worden neergeteld.

Het afgelopen jaar zette de ommekeer langzaam in. Het begon met installatiebedrijven. Die hebben door de crisis in de bouw minder te doen en gingen op zoek naar aanverwante activiteiten. De montage van zonnepanelen is een activiteit die prima bij ze past. In ieder dorp is momenteel wel een installateur actief die de zonnepanelen bij u komt plaatsen als u dat wilt.

Maar het einde is nog niet in zicht. Want zodra ergens een markt ontstaat wordt die toegankelijk gemaakt voor consumenten en verandert de distributie. Konden we vijf jaar geleden alleen nog panelen kopen bij de vakhandel en vanaf vorig jaar dus ook bij het lokale elektrotechnische installatiebedrijf, inmiddels liggen er ook kant en klaar setjes bij de bouwmarkt die u zelf kunt monteren.

Monteer zelf uw zonnepanelen

In het EON magazine staat een interessant artikel over het zelf monteren van zonnepanelen. Er wordt met tekeningen uitgelegd hoe dat moet. En wie zelf monteert kan geld besparen, dat kunt u ook in een artikel elders op deze site lezen. Nu vind ik niet eens zozeer het zelf monteren heel erg belangrijk, maar wel het feit dat er gemeld wordt dat bij 11 vestigingen van Karwei kant en klaar sets van drie panelen met omvormers en bevestigingsmateriaal te koop zijn die u zelf kunt monteren: Er is volgens het artikel geen elektrawerk nodig: de stekker in het stopcontact en klaar!

Ik heb er nog geen zicht op in hoeverre deze EON/Karwei setjes interessant zijn qua opbrengst en aanschafprijs. Maar het doodsimpele feit dat er kant en klaar sets bij de bouwmarkt liggen, geeft aan dat de markt ingrijpend aan het veranderen is. Het wordt voor consumenten gemakkelijker gemaakt om zonnepanelen te installeren en dat is een goede zaak. Want ook de vakhandel weet dat diegenen die een setje van drie panelen kopen én nog plaats over hebben, altijd terug komen voor een fikse uitbreiding van de installatie.

 

zonnestroom

Zonnepanelen financieren is dat zinvol?

Steeds meer Nederlandse daken worden voorzien van zonnepanelen. Volgens schattingen zijn er in ons land medio 2013 een kleine 70.000 huishoudens die zonnestroom opwekken. Dat is op zich nog niet zo vreemd. Wie zelf energie opwekt, die bespaart geld. Afhankelijk van de manier van aankoop, monteren en financiering, verdient u uw investering in 5-8 jaar helemaal terug, waarna het grote terugverdienen pas echt gaat beginnen, u krijgt nog heel erg lang ‘gratis elektriciteit uit uw panelen. Maar is zonnepanelen financieren nu eigenlijk zinvol of niet?

Verder bestaat er geen groenere stroom dan zonnstroom en  levert u met uw panelen een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving en het milieu. Volgens een onderzoek dat Eon heeft laten uitvoeren is ‘een bijdrage leveren aan een beter milieu’ overigens niet de belangrijkste reden voor aanschaf. Dat is en blijft een snelle verlaging van de energierekening.

Zonnepanelen financieren

zonnepanelen financierenUit het voornoemde onderzoek van Eon blijkt ook dat veel Nederlanders er de voorkeur aan geven om de aanschaf en montage van de zonnepanelen te financieren, mits hierdoor de maandlasten niet stijgen. Zonnepanelen financieren zou interessant kunnen zijn omdat een poging gedaan wordt om de energierekening net zo hard te laten dalen als de afschrijving+financieringskosten van de panelen. Bij stijgende energieprijzen ontstaat zo langzaam een steeds groter wordend voordeel voor de eindgebruiker.

EON/ING

Eon, een van de grootste leveranciers, maakt haar afnemers in het Eon Magazine attent op de mogelijkheid om via het bedrijf panelen aan te schaffen en die met een gekoppelde lening van de ING te financieren. Er komt een adviseur en die bekijkt met de klant de mogelijkheden. Wie wil financieren betaalt aan bij Eon en kant de rest van de zonnepanelen financieren bij de ING middels een lening met een looptijd van acht jaar. De rente is aftrekbaar (woningverbetering) en u krijgt, zolang de pot nog niet leeg is, een subsidie van de overheid van 15% met een maximum van 650 euro.

Nadat de panelen zijn geactiveerd wordt onmiddellijk de maandtermijn voor elektriciteit naar beneden aangepast. Hierdoor ontstaat ruimte die gebruikt wordt voor de aflossing van de lening en de rente die betaalt moet worden. U krijgt Europese panelen die door een specialist worden gemonteerd. Ook Greenchoice maakt klanten attent op de mogelijkheden van financiering.

Zonnepanelen financieren gunstig?

Wie maximaal wil besparen, koopt panelen, rekent ze af en monteert ze zelf.  Zelfwerkzaamheid en het investeren van ‘dood geld’ resulteren doorgaans in een terugverdientijd van nog geen zes jaar. Wie financiert en laat monteren, krijgt te maken met extra kosten. Dit heeft een nadelige invloed op de terugverdientijd van de installatie. Echter ook in dit geval is doorgaans na een jaar of acht de installatie betaald. En er zijn duizenden praktijkvoorbeelden van installaties die tientallen jaren dag in dag uit hun werk doen. Dus ook bij deze langere terugverdientijd gaat u op termijn heel veel geld besparen en levert u vanaf dag één een positieve bijdrage aan het milieu. Dus wie om welke reden dan ook niet het geld heeft liggen of wil investeren kan met een gerust hart zonnepanelen financieren. Dat is beter dan het financieren van een auto, want die wordt steeds minder waard. Tegen de tijd dat de auto versleten is, beginnen uw gefinancierde zonnepanelen pas écht geld voor u op te leveren.

Wij zijn geenszins gelieerd aan Eon, noch krijgen we een bijdrage voor dit artikel. We vinden het gewoon een interessante ontwikkeling dat een van de grootste energieleveranciers van het land nu de mogelijkheid van zonnepanelen financieren aanbiedt aan haar afnemers. Wie meer wil lezen kan HIER nadere informatie vinden.

zonnepanelen

Invoerheffing zonnepanelen uit China. Wat zijn de gevolgen voor u?

Sinds 6 juni wordt er door de Europese Unie een Invoerheffing zonnepanelen van 11,8% geheven op  in China geproduceerde panelen. Volgens Europa dumpen de chinezen massaal hun panelen op onze markt, tegen of beneden de productie kostprijs. Europese producenten van panelen komen hierdoor in het nauw of gaan zelfs failliet.

Tijdelijke invoerheffing zonnepanelen

Er is sprake van een tijdelijke heffing die gedurende twee maanden geldt. Daarna wordt bezien of de heffing moet worden aangepast (dat kan naar boven en naar beneden), of zelfs geheel moet verdwijnen, maar dat laatste is onwaarschijnlijk.

Invoerheffing zonnepanelen uit china is van kracht

Importheffing zonnepanelen uit china

De chinezen zijn vanzelfsprekend niet blij met de heffing en hebben inmiddels aangekondigd een heffing in te gaan voeren op Europees Staal. En ook dat doet pijn. Ook wordt naar verluidt een heffing op Europese wijn voorbereid. En daarmee zou deze anti dump heffing de opmaat kunnen zijn voor een nieuw handelsconflict tussen China en Europa.

Invoerheffing zonnepanelen: wat zijn de gevolgen?

Wie rondkijkt en zich oriënteert bij de aanschaf van zonnepanelen, ziet dat de gevolgen van de Europese Invoerheffing Zonnepanelen nog niet overal zichtbaar zijn. Dat heeft een paar redenen. Allereerst zijn er nog producenten die volop panelen aanbieden die vóór de de ingangsdatum van de invoerheffing zonnepanelen zijn ingevoerd. Daar is dus géén heffing van kracht. Ook zijn er natuurlijk de panelen die afkomstig zijn uit Europa of de Verenigde Staten, deze panelen vallen buiten de invoerheffing zonnepanelen en zijn dus ook niet duurder geworden. Wel mag erbij gemeld worden dat deze panelen doorgaans al aanzienlijk duurder waren dan de Chinese panelen en dat hier dus niet zoveel veranderd is.

Invoerheffing zonnepanelen: invloed op terugverdientijd

De kosten van een installatie zonnepanelen fluctueren heftig. Meestal gaan de prijzen steeds meerder naar beneden, maar niet nu. Maar eens even kijken wat e.e.a. in de praktijk inhoudt. De vermelde prijzen in dit artikel gelden medio juni 2013.

Stel u wil een installatie zonnepanelen aanschaffen van 2000 Wp. Dat is niet de grootste installatie, maar wel een installatie die je in de pratijk heel vaak tegenkomt, om de doodsimpele reden dat veel mensen niet meer panelen op hun dak kwijt kunnen. Deze installatie van 10 panelen inclusief omvormer, kabels en bevestigingsmateriaal kost ongeveer 2600 euro. Bij een goede ligging wordt jaarlijks 1800 kWh geproduceerd. U krijgt over dit bedrag eenmalig 15% subsidie van het Ministerie van Economische zaken, oftewel 390 euro. Wat resteert is een investering van 2210 euro.

De gemiddelde kostprijs van stroom is 23 cent per kWh. Bij de geraamde productie bespaart u 1800*23 cent oftewel 414 euro per jaar. Terugverdientijd 5,3 jaar. Een rendement op uw investering van ruim 18%. Oftewel tienmaal zoveel als het rendement op een spaarrekening bij een gerenommeerde Nederlandse bank.

Een los paneel kost 168 euro, tien panelen kosten 1680 euro. Oftewel 64% van uw investering is paneel-gerelateerd. Over deze 1680 euro is inmiddels 11,8% invoerheffing zonnepanelen verschuldigd, 198,24 euro om precies te zijn. Dit is minder dan de helft van de jaarlijkse besparing die u realiseert (414 euro). Dat wil zeggen dat de terugverdientijd ongeveer met een half jaar toeneemt. U blijft echter nog steeds binnen de zes jaar en heeft daarna nog heel veel jaren ‘gratis groene stroom’ uit uw panelen.

Wat niet is meegenomen

In bovenstaand voorbeeld zijn de montagekosten niet meegenomen, veel mensen doen dit zelf, het is niet moeilijk. Wie de montage laat verzorgen is hiervoor een bedrag tussen de 500 en 1000 euro kwijt. Verder gaan omvormers over het algemeen korter mee dan de panelen, u zult ze waarschijnlijk een keer moeten vervangen, maar wel pas als uw panelen zich al lang terugverdiend hebben.

Invoerheffing zonnepanelen: de conclusie

Door de invoerheffing zonnepanelen stijgt de terugverdientijd van zonnepanelen van ruim vijf naar iets minder dan zes jaar. Wie zelf monteert heeft ook mét een Invoerheffing zonnepanelen de gehele investering na een jaar of zes terug verdiend. Dat is een rendement op de investering van ruim 16%. Uw stroomrekening daalt inmiddels vanaf de allereerste dag dat uw panelen beginnen te produceren.

Dit rendement is bij de huidige rentestand meer dan 10 keer zo hoog dan de rente die u ontvangt op uw spaargeld. En dat is een enorm verschil.

Bron:

Een deel van de gegevens in dit artikel is afkomstig van de website van Floris Wouterlood