greeniant

Greeniant komt met nieuwe app die energieverbruik in kaart brengt

Greeniant stelt: Meten is weten. Wie inzicht heeft in het energieverbruik gaat er bijna altijd naar handelen en verbruikt minder. Vandaar dat we op deze site al diverse energiemonitors onder de loep hebben genomen zoals de Plugwise, de Wattcher en de Youless.

Als u nog nooit van Greeniant gehoord heeft dan is dat heel wel mogelijk. Het bedrijf, of beter het product een App is nog niet op de markt. Eerst moet met een crowdfunding campagne geld gegenereerd worden om de ontwikkeling af te ronden. Een Greeniant website is er inmiddels wel. En ook elders op internet duiken inmiddels de eerste berichten over deze Haagse startup op.

Greeniant is geen meetsysteem

Er is een duidelijk verschil tussen de Greeniant en de overige hiervoor genoemde systemen. Die meten namelijk allemaal het verbruik. Greeniant doet dat niet. Het geeft de verbruikscijfers meer die onttrokken worden uit uw slimme meter. Want die staat binnen zeven jaar in ieder Nederlands huishouden. Door gebruik te maken van de data uit deze meter kunnen verbruikspatronen nauwkeurig in kaart gebracht worden.

Greeniant levert info op apparaatniveau

greeniantWat de Greeniant wellicht anders maakt dan de anderen is het feit dat de app-makers stellen uit de verbruikspatronen haarfijn te kunnen destilleren welk apparaat hoeveel gebruikt en wanneer. En daarmee zou u inzicht krijgen in de kosten van de vaatwasser, de droger, de wasmachine en andere grotere verbruikers. En dat zet zoden aan de dijk.

We zijn wel heel benieuwd of dit in de praktijk ook gaat werken. De hiervoor genoemde Youless levert 24 uur per dag iedere minuut data aan Bidgely. Een Amerikaanse dataverwerker die uitstekende grafieken teruglevert met het totale verbruik van uw aansluiting. Nu stelt ook het grote Bidgely, dat het gaat uitleggen welk apparaat hoeveel verbruikt en wanneer.  Maar laat dat nu net het stuk zijn dat maar niet van de grond komt. Deze specificatie (bij Bidgely Itemization) wil op een Nederlandse aansluiting maar niet werken. Dat komt, zo melden specialisten omdat Amerikaanse verbruiksgegevens teveel afwijken van de Nederlandse situatie. Het gemiddelde stroomverbruik in de Verenigde Staten is meer dan twee keer zo hoog per huishouden dan in Nederland.

Greeniant stelt hiermee in Nederland geen problemen te hebben. En als dat zo is, dan onderscheidt het bedrijf zich hiermee van de overige aanbieders en wel in positieve zin. Een tweede voordeel is dat je voor gebruikmaking van het systeem van Greeniant géén extra apparatuur hoeft te kopen. De app werkt zodra de slimme meter er is.

Al met al een aanbieder om in de gaten te houden. Wij volgen het en houden u op de hoogte!

stroom goedkoop door zonnepanelen

Stroom goedkoop door lage vraag en hoge groene opwek

Stroom goedkoop, zo maakte een Belgische nieuwssite als eerste melding van het feit dat op de Belpex (een groothandelsmarkt) slechts 1,6 cent mer Kilowatt werd betaald in plaats van het gebruikelijke tarief dat driemaal zo hool ligt. Om een dag later te zien dat RTL het bericht oppikt op haar site en er ook nog een reportage op RTL-Z aan wijdt.

Volgens de reportages wordt stroom goedkoop door twee onderliggende oorzaken. In de eerste plaats is de vraag naar stroom laag, het is vakantie en de industrie in Nederland en de ons omringende landen draait op een laag pitje. In de tweede plaats is er door het mooie weer een flink aanbod van groene stroom en dan met name stroom die wordt gemaakt met behulp van zonnepanelen.

In Duitsland is de afgelopen weken record na record gebroken door het mooie weer, maar ook in Nederland was het mooi weer. En in het afgelopen jaar zijn in Nederland naar rato héél erg veel zonnepanelen bijgeplaatst die nu voor het eerst fors gaan terugleveren.

Stroom goedkoop: ook voor u?

stroom goedkoop door zonnepanelenHet is misschien wat moeilijk te begrijpen en u denkt misschien dat er een fout is gemaakt. U rekent namelijk zeer waarschijnlijk een bedrag van 22 tot 23 cent per Kilowattuur af bij uw leverancier. Hoe kan het dan dat de opbrengstprijs daalt tot minder dan 10% van dat bedrag? Dat komt omdat de prijs die u afrekent inclusief belastingen en transport is en dat hakt er behoorlijk in. De eerder genoemde 1,6 cent is een netto opbrengstprijs in de groothandel. Normaal is deze prijs 4-5 cent en dus aanzienlijk hoger.

Voor de zonnepanelenbezitter wordt stroom goedkoop. Niet door de markt, maar gewoon omdat de zonne-installatie de afgelopen weken flink produceert. Er wordt automatisch gesaldeerd, zo lang u beneden de 5000 Kwh teruglevering blijft, krijgt u keurig 22-23 cent per Kilowatt.

Wie geen zonnepanelen heeft merkt waarschijnlijk niets van de goedkope stroom. Uw leverancier heeft de stroom al lang geleden ingekocht en zal de prijs niet zomaar verlagen. Daar komt bij dat door de enorme hoeveelheid bijkomende kosten er een zwaar dempend effect optreedt. Wordt stroom goedkoop? Alleen als de belasting daalt, want dat is het grootste deel van de prijs die u afrekent.

Wie vaart er dan wel bij deze lage prijs? Het milieu, want meer groene stroom zonder CO2 uitstoot is goed nieuws voor het milieu, en daar doen we het toch ook allemaal een beetje voor.

 

 

tocardo tidal turbine

Tocardo Tidal maakt elektriciteit uit stromend water

De turbines van Tocardo Tidal maken elektriciteit en lossen een probleem op voor netbeheerders en wel als volgt:

Op een zonnige winderige voorjaarsdag ontstaat in Duitsland al snel een probleem. De zonnepanelen in het land beginnen te snorren en door de wind worden de Duitse windmolens actief en beginnen ook elektriciteit te produceren. Door het grote aantal panelen en molens wordt een onvoorstelbare hoeveelheid elektriciteit geproduceerd en dat leidt tot problemen. Problemen voor de netbeheerders die niet weten waar ze met de stroom heen moeten. En problemen voor de planners van energie-centrales die voor een constante stroomproductie moeten zorgen. Door de onvoorspelbaarheid van zon- en windstroom valt het niet altijd mee om een stabiele aanvoer te realiseren. De problemen beperken zich niet tot Duitsland maar slaan ook door naar de omringende landen, waaronder Nederland.

tocardo tidalEn zo kan het voorkomen dat op een zonnige winderige voorjaarsdag complete windparken worden uitgeschakeld. En wie weet dat het in Nederland slechts een op de vijf dagen hard genoeg waait om windmolens fatsoenlijk te laten draaien, begrijpt dat het afschakelen van windmolens bij voldoende wind dus niet de bedoeling is. Maar zonnepanelen stilzetten is helemaal ondoenlijk, dus er is -op dit moment althans- geen alternatief voorhanden.

Is er dan géén duurzame manier van productie die wél betrouwbaar is qua prestatie en levering? Jawel hoor, getijde-stroom die wordt opgewekt bij spui-dammen, in zee en in rivieren is uiterst voorspelbaar. Je kunt vrij redelijk bepalen hoeveel stroom er geproduceerd gaat worden. Tocardo Tidal Turbines, een Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Den Oever levert – zoals de naam al doet vermoeden getijde-systemen die elektriciteit opwekken.

Tocardo Tidal: projecten in Nederland

De turbines van Tocardo Tidal draaien al vijf jaar in de Afsluitdijk en binnen een jaar start een flinke centrale bij het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. Verder staan nog plannen op stapel om turbines te gaan plaatsen in de Brouwersdam in Zeeland. Tenminste als die binnenkort uit milieuoverwegingen op een aantal plaatsen wordt open gemaakt, waarna de Tocardo Tidal turbines aan de slag kunnen. Het management van Tocardo Tidal zou graag een centrale plaatsen in de Oosterscheldekering. Niet alleen omdat het een van de meest bekende keringen ter wereld is, maar ook omdat een getijdecentrale daar 16 tot 18 uur per dag elektriciteit kan leveren.

Kosten getijde-centrale

Elektriciteit uit een getijde-centrale kost momenteel circa 30 cent per kilowattuur. En dat is meer dan de kosten bij zonnepanelen, of windenergie, om nog maar niet te spreken van een kerncentrale of vervuilende kolencentrale. Want deze laatste twee maken stroom voor nog geen 5 cent.

Maar toch. Op school ‘vroeger’ een kleine 30 jaar geleden, leerden we dat Rusland misschien wel de grootste oliereserves ter wereld had, maar dat die economisch niet exploitabel waren. Ze zouden er nooit geld mee gaan verdienen. Inmiddels weten we wel beter. Door de gestegen prijzen zijn Russisch gas en olie een factor van belang.

En zo zou het natuurlijk ook kunnen gaan met de Tocardo Tidal turbines. Die leveren nu nog relatief dure stroom, maar er is sprake van een leercurve. In een rivier in Nepal wordt al stroom gemaakt voor 8 cent. Weliswaar onder ideale condities, maar door schaalvergroting en heel veel experimenteren worden de installaties in rap tempo beter en goedkoper.

En daarmee hebben de getijdecentrales van Tocardo Tidal een uitstekende toekomstverwachting en kan het bedrijf een flinke bijdrage leveren aan een duurzamere planeet. En dat je daar dan ook nog eens qua productie de klok op gelijk kunt zetten, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Wordt vervolgd…

 

stroom goedkoop door zonnepanelen

Montage van zonnepanelen: kant en klaar setjes

Er is een duidelijke kentering waarneembaar voor wat betreft de montage van zonnepanelen bij particulieren.

Een jaar of vijf geleden moest je als zonnepanelenbezitter vaak aan mensen uitleggen waarom je de zonnepanelen had aangeschaft en wat nu precies de bedoeling was. De reacties waren overwegend lauw. Zonnepanelenbezitters werden gezien als mensen met een hoog geitenwollen-sokken-gehalte.

Wanneer en waardoor nu precies de omslag heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Misschien dat de tijd er nu -medio 2013- wel rijp voor is. Op steeds meer daken verrijzen zonnepanelen en steeds meer mensen gaan over tot plaatsing. Inmiddels zijn er meer dan 70.000 zonnedaken bij de gezinnen van Nederland.

montage zonnepanelen in eigen hand?Zo in het midden van het vorige decennium was montage van zonnepanelen iets dat je bijna altijd door een gespecialiseerd bedrijf liet verzorgen. Deze bedrijven importeerden panelen en verzorgden de montage van zonnepanelen en subsidieaanvragen voor de SDE subsidie. Geen overbodige luxe want die SDE papieren invullen was bepaald geen sinecure en een zonnestroominstallatie kostte tenminste het driedubbele van wat er vandaag de dag voor moet worden neergeteld.

Het afgelopen jaar zette de ommekeer langzaam in. Het begon met installatiebedrijven. Die hebben door de crisis in de bouw minder te doen en gingen op zoek naar aanverwante activiteiten. De montage van zonnepanelen is een activiteit die prima bij ze past. In ieder dorp is momenteel wel een installateur actief die de zonnepanelen bij u komt plaatsen als u dat wilt.

Maar het einde is nog niet in zicht. Want zodra ergens een markt ontstaat wordt die toegankelijk gemaakt voor consumenten en verandert de distributie. Konden we vijf jaar geleden alleen nog panelen kopen bij de vakhandel en vanaf vorig jaar dus ook bij het lokale elektrotechnische installatiebedrijf, inmiddels liggen er ook kant en klaar setjes bij de bouwmarkt die u zelf kunt monteren.

Monteer zelf uw zonnepanelen

In het EON magazine staat een interessant artikel over het zelf monteren van zonnepanelen. Er wordt met tekeningen uitgelegd hoe dat moet. En wie zelf monteert kan geld besparen, dat kunt u ook in een artikel elders op deze site lezen. Nu vind ik niet eens zozeer het zelf monteren heel erg belangrijk, maar wel het feit dat er gemeld wordt dat bij 11 vestigingen van Karwei kant en klaar sets van drie panelen met omvormers en bevestigingsmateriaal te koop zijn die u zelf kunt monteren: Er is volgens het artikel geen elektrawerk nodig: de stekker in het stopcontact en klaar!

Ik heb er nog geen zicht op in hoeverre deze EON/Karwei setjes interessant zijn qua opbrengst en aanschafprijs. Maar het doodsimpele feit dat er kant en klaar sets bij de bouwmarkt liggen, geeft aan dat de markt ingrijpend aan het veranderen is. Het wordt voor consumenten gemakkelijker gemaakt om zonnepanelen te installeren en dat is een goede zaak. Want ook de vakhandel weet dat diegenen die een setje van drie panelen kopen én nog plaats over hebben, altijd terug komen voor een fikse uitbreiding van de installatie.