Warmwaterbron in Overijssel geeft water van 73 graden celsius

Je ziet ze wel eens op TV warmwaterbronnen en geisers. Het warme bijna kokende water van de bronnen komt uit het binnenste van de aarde. De warmte die in de bronnen zit opgeslagen lijkt te komen uit een onuitputtelijke bron diep onder de aardkorst.

Je zou zo op het eerste oog zeggen dat een dergelijke warmwaterbron in Nederland of België niet voorkomt en op het eerste oog is dat ook zo. Toch is het mogelijk om ook in Nederland en de landen om ons heen gebruik te maken van de onuitputtelijke energie die onder onze in de aarde zit opgeslagen en alleen nog maar naar boven gehaald hoeft te worden.

Het bewijs daarvoor is geleverd in de Koekoekspolder in Overijssel. Er is de afgelopen tijd maar liefst twee kilometer diep geboord in de grond. Daar werd in een laag zandsteen die op zo’n 1900 meter diepte ligt warm water gevonden, water van 73 graden Celsius om precies te zijn. En dat is een hele opsteker voor de initiatiefnemers van het project. Drie komkommerkwekers uit Overijssel die al jaren aan het project werken en onlangs de eerste resultaten bekend hebben gemaakt.

De warmwaterbron die nu is aangeboord kan per uur een kleine 140 kubieke meter water van 73 graden Celsius leveren. Volgens specialisten van de provincie is er in de directe omgeving van deze bron nog eens ruimte voor een zestal gelijke installaties. Tuinders die ook belangstelling hebben voor een eigen warmwaterbron kunnen rekenen op een forse subsidie van de provincie Overwijssel.

En dat die nodig is blijkt uit de kosten van deze eerste warmwaterbron in Nederland. De totale kosten bedroegen een kleine 8 miljoen euro. De initiatiefnemers leenden 2,2 miljoen bij de gemeente Kampen, 4,5 miljoen bij de provincie en ze kregen ook nog eens 2 miljoen subsidie uit de Mei-regeling.

En aangezien het merendeel leningen betreft, wordt duidelijk dat creëren van een warmwaterbron in Nederland niet voor iedereen is weggelegd. Wie een warmwaterbron wil zal dienen te beschikken over aanzienlijke financiële middelen en behoorlijk wat doorzettingsvermogen. Er is nog niet helemaal duidelijk of de warmwaterbron hiermee een rendabele investering is, maar dat zal op termijn ongetwijfeld het geval zijn.

 

 

stroom goedkoop door zonnepanelen

Anderhalf miljard subsidie SDE+ regeling binnen een paar dagen vergeven

De SDE+ regeling van minister Verhagen lijkt een succes te worden. Vanaf 1 juli kon er worden ingeschreven voor subsidies op duurzame energie. Amper drie werkdagen na het openstellen van de regeling is deze al overtekend. Nederlandse bedrijven (en consumenten) hebben voor ruim anderhalf miljard euro aan SDE+ subsidies aangevraagd. De pot is leeg.

Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gaat het in totaal om ruim 600 projecten. Zij hadden binnen de oude SDE regeling meer subsidie gekregen, maar de minister maakte een eind aan deze regeling.

Veel aanvragen SDE+ zonenergie

Tot eenieders verbazing zijn er ook behoorlijk wat aanvragen voor de plaatsing van zonnepanelen binnen gekomen. Een van de meest gehoorde kritieken bij het vervangen van de SDE door de SDE+ regeling, was dat de relatief dure zonne-energie nu volledig buiten de boot zouden gaan vallen. Uit de geregistreerde aanvragen blijkt dat deze vrees ongegrond is geweest. Binnen de SDE+ regeling is er één grote subsidiepot. De aanvragers concurreren met elkaar. Onder de oude regeling waren er aparte potjes voor zon, wind en de overige duurzame energiebronnen.

De eerste tranche energie subsidie veiling

De SDE+ regeling werkt als een soort veiling. De subsidie wordt verstrekt in oplopende tranches. Wie afwacht zou meer subsidie krijgen. De verwachting was dat ‘duurdere zonnesystemen’ pas in de latere tranches aan de beurt zouden komen omdat ze minder rendabel zijn. Dit is niet het geval. Waarschijnlijk heeft het risico om achter het net te vissen zwaarder gewogen dan de wens naar een hogere SDE+ subsidie.

Heel veel Chinese zonnepanelen

Waarom zoveel zonneaanvragen? Kunnen deze systemen dan toch rendabel draaien met een lagere SDE+ subsidie? Nee. Maar een deel van het antwoord is markt gerelateerd. In China bestaat een enorme capaciteit voor de productie van zonnepanelen. Deze fabrieken draaien door en zorgen voor een overvloedig aanbod van panelen in Europa. Met dalende prijzen tot gevolg. Door deze prijsdaling is het sneller interessant om zonnepanelen te plaatsen. Een lagere SDE+ subsidie wordt door de markt gecompenseerd. Dat is niet erg. Het milieu vaart er wel bij.

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

Veel Zonneaanvragen bij SDE+ regeling

 

Per 1 juli 2011 zijn de gemiddelde gasprijzen voor consumenten met 16% gestegen. En alhoewel zonnepanelen elektriciteit produceren en geen warmte, lijkt het erop dat Nederlanders in de gaten krijgen dat duurzaam investeren wel degelijk loont.

Zonneboilers zijn in een klap 16% rendabeler geworden. Het kan zijn dat de gasprijs in januari weer wat daalt, maar de prijs over de lange termijn stijgt onmiskenbaar gestaag door.

SDE+ niet voor kleine installaties

Met een subsidie van 4 cent per opgewekte kilowattuur  blijft de SDE+ aanzienlijk soberder dan de oude SDE regeling. Het is jammer dat hierdoor vooral consumenten zullen afhaken en géén of minder panelen gaan plaatsen. Wanneer veel mensen panelen plaatsen wordt daarmee het draagvlak in de maatschappij voor duurzaam opgewekte energie vergroot. De eigenaren van zonnepanelen gaan zich aanzienlijk milieubewuster gedragen en dat is extra winst. Ze praten over de opbrengsten en maken ook anderen in hun omgeving enthousiast voor zonne-energie en of een zonneboiler. En dat effect valt onder de nieuwe SDE+ regeling grotendeels weg.

En dat is een gemiste kans.