Diederik Samsom: geen belasting op zelf opgewekte energie

Diederik Samsom dient binnen 14 dagen een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer over de belasting die mensen moeten betalen over zelf opgewekte energie met zonnepanelen of windturbines. Over zelf opgewekte en geconsumeerde energie zou géén belasting meer moeten worden betaald.

Belasting betalen over thuis opgewekte stroom

Diederik Samsom voert vaak in de Tweede Kamer het woord over (duurzame) energie vraagstukken. Het wetsvoorstel van Samsom komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wij maakten er reeds eerder melding van op deze website. Maar nu meldt het Dagblad Trouw dat het ervan gaat komen. Diederik Samsom stuurt zijn wetsvoorstel naar de kamer.

Diederik Samsom stuurt energievoorstel naar Tweede Kamer

Diederik Samsom stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Nog even recapituleren. Wat is er nu anders dan anders aan het voorstel van Diederik Samsom? Wie thuis elektriciteit opwekt met zonnepanelen of een winturbine en die elektriciteit ook zelf verbruikt, die betaalt daarover geen belasting. Dat klinkt vrij logisch. Maar dat is niet altijd zo. Zoals duidelijk wordt uit het volgende voorbeeld.

Een bezitter van zonnepanelen heeft overdag nogal wat stroom over. De meter draait dan terug uit. Wanneer het donker wordt en de zon achter de horizon verdwijnt, dan keert het tij, de lampen gaan aan en de eerder die dag geleverde energie wordt weer afgenomen van het net. Door de draaischijfmeter worden het eerdere overschot en de latere vraag automatisch met elkaar verrekend. Deze producent betaalt geen belasting over de zelf opgewekte stroom.

Maar nu komt de netbeheerder en die hangt een nieuwe elektriciteitsmeter. De ferrarismeter (met draaischijf) wordt vervangen door een digitale variant. Die houdt verbruik en opbrengst apart bij. De volgende zonnige dag breekt aan. En hier ontstaat een probleem. De bezitter van zonnepanelen levert energie aan het net. De levering wordt keurig geregistreerd. Het wordt avond en de energie komt terug. Tegen de normale tarieven welteverstaan, inclusief energiebelasting en BTW. Wat overdag tegen een lage prijs wordt geleverd, moet ‘s avonds duur worden terug gekocht. En dat is een probleem.

Belasting betalen over elders opgewekte stroom

Maar het kan nog vreemder. Het voorstel van Diederik Samsom gaat vooral over stroom die met eigen middelen elders dus niet thuis wordt opgewekt. Weer een vergelijking. Wanneer u in uw eigen tuin een bloemkool kweekt en u eet die op, dan betaalt u over die bloemkool geen belasting, klinkt logisch niet? Wanneer u een volkstuin huurt achterin het dorp en u kweekt de bloemkool daar waarna u hem wederom zelf consumeert, betaalt u nog steeds geen belasting.

Diederik Samsom: geen belasting over ‘eigen stroom’

Het is Diederik Samsom een doorn in het oog dat mensen die elders (dus niet thuis) met eigen middelen elektriciteit opwekken, de opgewekte stroom niet kunnen verrekenen met de belasting en dus vol worden aangeslagen. Wanneer u elders zonne-energie wilt opwekken omdat de zon daar beter staat, of nog duidelijker wanneer u besluit om te investeren in een windmolen twee dorpen verderop. Dan zou hetvolgens Diederik Samsom zo moeten zijn, dat u over de daar opgewekte elektriciteit geen belasting betaalt, zo lang u die tenminste verrekend met uw verbruik thuis.  Het gaat dus vooral over het woord ‘elders’ . Daar zit hem het verschil.

Het is de vraag of Diederik Samsom en de PvdA met hun zelfleveringsmodel de andere partijen warm krijgen voor dit voorstel. Eenmaal aangenomen zou het kunnen resulteren in extra investeringen door particulieren in zon- en windenergie en dat is goed nieuws voor het milieu.

 

Windenergie subsidie binnen afzienbare tijd niet meer nodig

De wereld verandert. En zo ook de kijk van wereldburgers op hun energievoorziening. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Een toenemend bewustzijn voor groen en duurzaam resulteerde al in meer afzet van productiemiddelen voor duurzame energie zoals zonnepanelen en windturbines. Een prima trend. Windenergie subsidie zou hierdoor op termijn kunnen vervallen.

De ommekeer

Ineens was daar de nucleaire ramp in Fukushima.  Mensen die rond de kerncentrales woonden en zich veilig waanden kunnen niet meer terug naar huis. Een enorm gebied is veranderd in een spookzone en niemand weet hoe lang het nog duurt voordat daar verandering in komt, misschien wel nooit.

Windenergie subsidie niet meer nodig in de toekomst

De Japanse regering en burgers leren snel. Ze maken een radicale omslag van goedkope nucleaire energie naar duurzaam opgewekte gevaarloze energie. Kernenergie wordt afgebouwd en duurzame energie staat ineens in het midden van de belangstelling. Ook een land als Duitsland zet mede door de ramp in Japan een nieuwe koers in op het gebied van de energievoorziening.

Een van de weinige landen waar men ogenschijnlijk helemaal niets leert is Nederland. Minister Verhagen gaat nog steeds voor een extra kerncentrale en heeft klaarblijkelijk niet zo heel veel naar het nieuws gekeken sinds de aardbeving in Japan.

Windenergie subsidie op termijn niet meer nodig

Toch is er bij al deze ellende ook nog wel wart positiefs te melden. ‘Duurdere’ energiebronnen zoals bijvoorbeeld offshore windparken komen extra in de belangstelling te staan. Sterker nog, volgens specialisten is windenergie subsidie binnen een aantal jaren niet eens meer nodig om deze parken rendabel te maken.

Over pakweg een jaar of tien vijftien zouden de eerste parken economisch succesvol kunnen draaien zonder windenergie subsidie nodig te hebben bij de bouw. Dat blijkt uit gesprekken van accountantskantoor PwC met overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Overheidsinstanties en producenten verwachten dat de kosten van offshore-windenergie met een kleine tien tot twintig procent zullen gaan dalen in de komende jaren zo meldt Nu.nl

En bij dalende duurzame produktiekosten en immer stijgende olieprijzen is op termijn windenergie subsidie niet meer nodig om offshore windparken rendabel te krijgen.

Windmolens op zee worden dus ‘hott’ en of dat nu is door het toenemende bewustzijn voor een betere wereld of door de zoektocht naar een veilig duurzaam alternatief voor kernenergie is niet zo interessant. Iedere windmolen is goed nieuws voor het milieu en ons klimaat.

Nederlands subsidiebeleid zonnepanelen krijgt onvoldoende bij Radar

In de uitzending van 2 mei jl. heefft het consumentenprogramma Tros Radar uitgebreid aandacht besteed aan het Nederlandse subsidiebeleid met betrekking tot energie die gewonnen wordt uit zonnepanelen.

Van dat beleid laten Antoinette Hertsenberg en haar collega’s geen spaan heel. Allereerst komt een echtpaar aan bod dat al meer dan 10 jaar stroom produceert. Sinds de invoering van de nieuwe meter, een jaar geleden, weten ze dat er ca 800 KW terug het net in gaat. Energieleverancier Nuon weigert hiervoor een vergoeding te betalen. Dat is vreemd, en ook iets dat door een jurist vrij snel hersteld kan worden. Ook Nuon zal hier moeten gaan salderen. Wel is het vreemd dat de suggestie gewekt wordt dat deze situatie al tien jaart voortduurt en dat is niet zo, toen er nog een ferrarismeter hing, werd immers automatisch gesaldeerd en kreeg het genoemde echtpaar 100% van de opbrengst van de eigen panelen.

Als tweede komt een agrariër aan het woord. Die heeft het wat groter aangepakt en levert energie voor 20 huishoudens aan het net. Wanneer hij energie levert krijgt hij ongeveer zes cent. Wanneer hij die energie later terug koopt, kost die, mede door de belastingen meer dan 20 cent. En dat is op zijn minst vreemd.

Daarna wordt door Radar aan de kijker uitgelegd hoe de feedin of feed-in regeling in Duitsland werkt. Wie investeert kan een rendement verwachten van ongeveer 6%. De afnameprijs van de stroom die wordt geproduceerd door de zonnepanelen staat voor 20 jaar vast. Energiebedrijven zijn verplicht de stroom tegen die vaste prijs af te nemen. Het systeem wordt gefinancierd met een opslag over de niet duurzame energie.  Het feed-in systeem is eigenlijk een subsidie op zonnepanelen, maar die wordt door de markt verwerkt. En dat is een groot verschil met o.a. het systeem in Groot Brittannië. Ook daar is een feed-in systeem, maar dat werkt middels subsidies. En de afhandeling van die subsidies en de rompslomp eromheen zorgen ervoor dat voor hetzelfde geld het systeem in Duitsland vijftigmaal effectiever is dan in Nederland.

Wat is dan dat Nederlandse systeem? Goede vraag, er is geen systeem meer voor zonnepanelen bij consumenten. Dat heeft minister Verhagen afgeschaft. Hij gelooft alleen nog in SDE plus, dat is grootschalige opwekking door bedrijven. We gaan er met zijn allen aankomend jaar 8 euro toeslag voor betalen. Deze minister en ook zijn voorgangster mevrouw Verhoeven hebben het niet op zonnepanelen. De SDE subsidie is afgeschaft.

Een woordvoerder van wijwillenzon, pleit voor invoering van het Duitste feed-in systeem. Er is jaren campagne voor gevoerd, maar zonder resultaat. Nederland is en blijft zwaar achterlopen met de initiatieven in duurzame zonneenergie ten opzichte van de ons omringende landen. De SDE regeling heeft niet of nauwelijks gewerkt.

Degenen die SDE subsidie kregen, werden om aan de eisen voor SDE subsidie te voldoen geconfronteerd met een ongelofelijke administratieve rompslomp met dito kosten. De schrijver van dit artikel kreeg zo’n SDE subsidie toegewezen in 2008. Er werd 700 WP aan panelen geplaatst. Die zouden naar verwachting een kleine 125 euro per jaar aan subsidie kunnen genereren. Daarvoor moest een andere meter worden gehangen (eenmalig 90 euro), moet een extra productiemeter gehuurd worden (ca 30 euro per jaar), moest de elektrische installatie worden aangepast (300 euro) en een ongelofelijke papiermolen worden doorlopen.

De installatie is inmiddels in bedrijf en doet het prima. Er komt ieder jaar een aparte meteropnemer i.v.m. de SDE subsidie. Die subsidie wordt in maandelijkse termijnen van een tientje overgemaakt. Op het einde van het jaar wordt gekeken hoeveel er is opgewekt en worden de eventuele 20% nagestort. De subsidiabele bedragen worden jaarlijks bijgesteld. We weten dus niet hoeveel we volgend jaar krijgen.

Dit systeem deugt niet, de kosten wegen niet op tegen de extra opbrengsten, en heel veel ambtenaren hebben het heel erg druk met de afhandeling en het controleren op de naleving van het systeem. Vandaar dat het SDE systeem in Nederland helemaal mislukt is. Dat ligt niet aan de goedwillende particulieren, maar aan de overheid.

Feitelijk was de Radar reportage niet helemaal juist, maar dat is niet zo erg. Door Radar hebben wel heel veel mensen begrepen dat er iets moet gebeuren. Het zou Hertsenberg en haar collega’s sieren als het niet bij deze ene reportage bleef, maar als ook in toekomstige afleveringen stelselmatig aandacht werd geschonken aan het probleem totdat er een goede werkbare regeling is ingevoerd.

Als u de reportage wilt bekijken vindt u die op www.trosradar.nl

 

 

nul op de meter

Relatief minder duurzame energie verbruikt in Nederland

Slechts 3,8% van het totale Nederlandse energieverbruik is duurzaam. Dat blijkt uit cijfers over 2010 die eind april door het CBS bekend zijn gemaakt. In 2009 deden we het met zijn allen iets beter, toen was nog 4,2% van de verbruikte energie ‘duurzaam’.

We spreken van duurzame energie als die is opgewekt met zonne-panelen, windmolens, waterkracht of biomassa.

De daling wordt volgens het CBS veroorzaakt door een algemene stijging van de consumptie van energie bij een achterblijvend aandeel van de duurzame energie. De extra vraag werd veroorzaakt door de extreem koude winters in 2010 en door het economisch herstel. Er werd nog nooit eerder in Nederland meer energie verbruikt dan in 2010.

Reden temeer om kritisch te kijken naar uw eigen energieverbruik en daar waar mogelijk maatregelen te treffen. Energieleveranciers vergelijken en daarop eventueel overstappen loont al snel de moeite