Energiebelasting in Nederland gaat omhoog

Gas en stroom worden het komend jaar bij de meeste aanbieders wat lager in prijs. Toch moeten consumenten niet te vroeg juichen. Deze daling is zeer waarschijnlijk tijdelijk. De prijzen voor ruwe olie zijn al weer enige tijd gestaag aan het stijgen. De stroom en gas-prijzen volgen de prijs van de olie met een vertraging van ongeveer een half jaar. Vandaar dat we er eigenlijk wel vanuit kunnen gaan dat de prijzen in juli weer omhoog zullen gaan.

De feestvreugde wordt sowieso getemperd omdat de regering in Nederland voor het vierde achtereenvolgende jaar de energiebelasting verhoogd. De gemiddelde tarieven van de netbeheerders stijgen met 15 euro per jaar.

Klanten van Nuon hebben nog een klein voordeel, zij gaan er in 2011 bij gelijk verbruik 26 euro op vooruit. Afnemers van Essent gaan 11 euro meer betalen. Eneco klanten krijgen een voordeel van 5 euro. Nuon is per 1 januari 2011 bij een variabel tarief de goedkoopste van de grote energieleveranciers.

nul op de meter

Groene lening? Of besparen en groen investeren?

Energieproducent Essent is redelijk succesvol met haar ‘groene leningen’. Die worden samen met ALFAM Consumer Credit aangeboden aan particulieren die duurzaam willen investeren in hun huis. Inmiddels zijn er meer dan 5000 aanvragen binnen gekomen en dat is een fors aantal.

De rente die betaalt moet worden, ongeveer 6% staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast. De gemiddelde lening die wordt afgesloten is circa 2600 euro. Essent stelt dat de financiering van de investeringen geen probleem is. De besparingen die worden gerealiseerd zijn altijd groter dan de rentekosten die betaald moeten worden na het aangaan van de lening.

En alhoewel aan het einde van de lening een restschuld overblijft (u betaalt niet alleen rente maar moet ook het leenbedrag terugbetalen) valt daar wat voor te zeggen. Een bijkomend voordeel is dat u met uw lening sneller ‘duurzaam bent’.

Er is ook een andere, minstens even leuke manier van investeren. En die werkt als volgt. Allereerst begint u vandaag met het naar beneden brengen van uw gas en elektriciteitsveruik. Thermostaat lager, sluipverbruik elimineren, er zijn honderden manieren om dit te bewerkstelligen, internet staat er vol mee. Verder gaat u met onmiddellijke ingang alles wat in huis vervangen moet worden omdat het kapot gaat of aan vervanging toe is, vervangen door een duurzame variant. U koopt alleen nog spaarlampen of ledlampen. En u let als de vaatwasser kapot is bij de aanschaf van een nieuwe niet alleen op de prijs maar ook op het stroomverbruik van het apparaat.

U gaat uw verbruik nauwkeurig registreren en analyseren. Op een gegeven moment ziet u de eerste resultaten en dan wordt verder besparen gewoon ‘sport’ een hobby zo u wilt. Het is voor de meeste mensen niet eens zo moeilijk om het verbruik met 30-35% te laten dalen in een jaar, en nog eens 20% in het jaar daarna. En dat alles door bewuster met energie om te gaan, zonder grote investeringen te doen.

Na een jaar volgt onvermijdelijk een fikse teruggave van het energiebedrijf. En het geld dat u terug krijgt investeert u direct in verdere energiebesparende middelen (houtkachel, zonnepanelen, zonneboiler, WTW voor de douche, een nieuwe HR ketel voor de CV etc.).

Naarmate de jaren verstrijken wordt ‘verduurzamen’ zonder nieuwe aankopen te doen steeds moeilijker, wie het eerste jaar 35% bespaart, heeft in het tweede jaar zeker een procentueel kleinere besparing. Alles wat gemakkelijk gerealiseerd kan worden is dan al gebeurd. Toch zult u er versteld van staan met hoeveel minder energie u er kunt komen. En dat alles zonder noemenswaardig aan comfort in te leveren.

En het milieu? Dat vaart er wel bij. Vandaag beginnen dus. En wie wil bijlenen om het proces te versnellen, die kan dat gewoon doen.

Terugverdientijd particuliere duurzame investeringen belangrijk?

Wie investeert in zonnepanelen krijgt doorgaans nogal wat vragen voor de kiezen. Meestal zijn die kritisch van aard. Want wie zonnepanelen heeft kan niet rekenen en is een groene milieufreak? Of niet soms? Feit blijft dat er aan het imago van zonnepanelen en hun bezitters nog wel het een en ander te verbeteren valt. Maar het tij lijkt te keren.

De publieke opinie keert langzaam. Maar wel ten voordele van de zonnepanelen. Wanneer er ergens subsidies worden verstrekt op het plaatsen van zonnepanelen komen er bijna altijd teveel aanvragen binnen. Het maakt niet uit of dat op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau is. Altijd zijn er meer gegadigden dan dat er subsidiemogelijkheden zijn.

Daarnaast zagen we in 2010 de opkomst van de eerste grote niet gesubsidieerde projecten die, ondanks dat er geen bijdrage van de overheid was, toch een succes werden. Er is dus belangstelling genoeg, en steeds meer mensen zetten hun belangstelling om in concrete aankopen. En dat is goed nieuws voor het milieu en voor de bezitters van panelen, die eindeloos vragen moeten beantwoorden over de terugverdientijd (TVT) van hun panelen.

Terugverdientijd

Meer dan 80% van de vragen die belangstellenden stellen gaan over de terugverdientijd van de investering. ‘Hoe lang duurt dat nu voordat je geld verdient aan deze panelen’ of ‘heb je ze al terug verdiend?’. En natuurlijk is de terugverdientijd van belang voor wie duurzaam gaat investeren. Maar niet het belangrijkst. Dat is het milieu en de manier waarop wij daarmee omgaan.

Over die terugverdientijd wordt wat afgepraat en geschreven. Vaak gebruiken degenen die zich hierover druk maken de verkeerde uitgangsgegevens. Netto contante waardes, afschrijvingstermijnen, vermeende toekomstige prijsstijgingen van de energie, het komt allemaal voorbij. Om uiteindelijk op een terugverdientijd uit te komen van zes jaar, of acht jaar. Niet wetend of de panelen 15, 20 of 25 jaar meegaan.

Tijd voor een andere benadering. Wie anno 2011 scherp inkoopt heeft voor circa 1250 euro een 555 WP set in huis. Deze set maakt stroom. Wanneer we kijken hoe lang de set meegaat zien we dat de stroom die we zelf opwekken ons ongeveer 15 cent per KW kost. Wie nu energie inkoopt bij een elektriciteitsleverancier betaalt ongeveer 23 cent per KW. En dat is aanzienlijk meer. Deze 23 cent zijn variabel, en de kans dat deze prijs gaat stijgen is bijna 100%. De energieprijs stijgt namelijk al jaren.

U koopt met uw zonnepanelen dus op voorhand een fikse hoeveelheid elektriciteit in tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Noem het hamsteren als u wilt. U betaalt vooraf en kunt daardoor tegen een lager tarief inkopen. En het milieu vaart er wel bij. Geen speld tussen te krijgen en voor wie het belangrijk is: Op termijn verdient u ALTIJD geld.

Is het nog zo interessant om te weten hoe lang het duurt voordat u uw investering heeft terugverdiend? Mijns inziens niet, maar dat bepaalt u natuurlijk nog altijd zelf.

Eneco kiest op termijn voor windenergie op zee

Als het aan Eneco ligt, dan wordt het de meest duurzame energieproducent van noordwest Europa. Toch wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van een energiecentrale op de Maasvlakte. Geen duurzame centrale, maar een energiecentrale die met gas gestookt wordt.

Over een jaar zijn de testen afgerond en moet de eerste elektriciteit door de centrale geproduceerd worden. De Enecogen Centrale is de eerste echt grote productie-eenheid van Eneco, dat tot nu toe uitsluitend energie verhandelde. Het bedrijf is voor de helft eigenaar van de centrale.

Op termijn kiest Eneco bij de opwekking van elektriciteit vooral voor het plaatsen van windmolens op zee. Maar omdat het niet altijd waait, blijft een backup centrale nodig die levert zodra de wind wegvalt. Over twee jaar moet 20% van de energie die Eneco opwekt duurzaam zijn, nu is dat nog ongeveer 10%.

Eneco gaat er vanuit dat de energie steeds meer zal verduurzamen en dat die dan ook steeds vaker decentraal en kleinschaliger zal worden opgewekt. Maar tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat Nederland in een overgangsfase zit. Het zal nog tientallen jaren duren voordat er geen fossiele energie meer nodig is. Daarom wordt nu nog een gascentrale gebouwd. Maar dan wel de meest efficiënte met de laagst mogelijke CO2 uitstoot die denkbaar is.

Donner wil sancties bij ontbreken energielabel

Het wil maar niet vlotten met het energielabel voor huizen. Dit keurmerk, dat aangeeft hoe energiebesparend of energieverslindend een woonhuis is, werd in 2008 in Nederland ingevoerd. Officieel dient vanaf dat jaar bij ieder huis dat verkocht wordt een energielabel aanwezig te zijn. In 2013 moet volgens de Europese wetgeving een energielabel verplicht afgegeven zijn op ieder huis dat verkocht wordt.

De introductie van het energielabel verloopt met horten en stoten. Want in 2010 blijkt dat er nog maar 1,7 miljoen energielabels zijn afgegeven. Maar wanneer daar de huizen van woningbouwcorporaties worden afgetrokken, dan resteren ‘slechts’ 85.000 koopwoningen en dat is erg weinig.

We mogen daarbij het uiteindelijke doel van het energielabel niet vergeten. Het energielabel moet huizen duurzamer maken. En dat werkt alleen als iedereen zorgt voor een label én zo leert de praktijk als op het niet navolgen van de regels sancties staan. En dat is de verantwoordelijkheid van onze Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner.

Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat hij nog voordat het systeem in 2013 verplicht wordt, met een sluitend systeem inclusief keiharde sancties komt voor diegenen die zich niet aan de regels houden.  Huizen die zonder energielabel worden verkocht, worden niet in het kadaster geregistreerd, waardoor de eigendom niet overgaat van verkoper op koper. Wie een huis huurt zonder energielabel, hoeft van de minister een deel van de huur niet meer te betalen.

Discussie over het energielabel voor huizen

Klare taal van de minister, gevolgd door heftige reacties van belanghebbenden. De branchevereniging van energieleverende bedrijven in Nederland (Energiened) liet als eerste een week geleden weten dat het tijd werd voor harde maatregelen en is tevreden.  Maar woordvoerders van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de Vereniging Eigen Huis (VEH) stellen dat huizen onverkoopbaar worden door de nieuwe plannen van de minister en in strijd met Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En wel omdat het Recht op Eigendom van een woning hierdoor ter discussie komt te staan.

De Vereniging Eigen Huis voert nog aan dat consumenten helemaal niet zo’n behoefte hebben aan een energielabel. Bovendien is er nog steeds veel discussie over de bepaling van vooral de lagere labels.

De Windcentrale

Windpark Zuidlob voorziet 90.000 huishoudens van elektriciteit

Het windpark Zuidlob in de provincie Flevoland kan rekenen op een subsidie van 229 miljoen euro. Dat heeft Agentschap NL (voor de meesten onder u nog bekend als SenterNovem) net voor de kerst bekend gemaakt. De 36 molens in FLevoland gaan maar liefst 90.000 huishoudens van energie voorzien, en dat zet zoden aan de dijk.

En wel letterlijk en figuurlijk want met een geschat vermogen van 122 MW wordt Zuidlob een van de grootste windparken op land in Nederland. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt windpark Zuidlob over anderhalf jaar in gebruik genomen.

Windpark in Flevoland

Windturbinepark Zuidlob is een initiatief van een aantal agrarische ondernemers, voornamelijk uit de gemeente Zeewolde en Nuon.

De subsidie die door de overheid is verstrekt is een maximaal bedrag. Onder de SDE regeling, is deze subsidie namelijk afhankelijk van de stroomproductie van het park. De subsidie wordt over een periode van 15 jaar uitgekeerd.

Er lopen nog diverse andere initiatieven van met name agrariërs die grootscheeps willen investeren in windprojecten. Dergelijke plannen stuiten vaak op weerstand van omwonenden.

zonnepanelen

Sun Cycle en SRE starten test met zonnepanelen

De zonnecollectoren van het Eindhovense bedrijf Suncycle hebben een hogere opbrengst. Tenminste, dat beweren de experts. Binnenkort wordt de proef op de som genomen. De SRE en Suncyle gaan samen een proef uitvoeren op het dak van een boerderij in de regio Deurne.

De suncyle-panelen maken gebruik van een systeem waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de stand van de zon. Het licht valt op een spiegel die het licht vervolgens omleidt naar het zonnepaneel. De panelen komen van het Amerikaanse Boeing en zouden een rendement genereren van bijna 40 procent. Dat is ruim 2,5 zo hoog dan het rendement van conventionele zonnepanelen.

De proef vergt een investering van ruim een half miljoen euro. Bijna twee ton daarvan wordt ingebracht door Sun Cycle. Het resterende bedrag komt van andere partners. De dagelijkse leiding van Sun Cycle is in handen van Ton Stam (CEO). Harry van Raaij is commissaris en naar verluidt Fons Spooren een van de partners in het bedrijf, dat gevestigd is op de Eindhovense High Tech Campus.

De proef wordt door velen op de voet gevolgd. Sun Cycle meldt dat de prijs per KwH kan concurreren met die van conventionele elektriciteit.

Economische Zaken wil topland worden in duurzaamheid

Het blijft moeilijk om een goed beeld te krijgen van de duurzame intenties van het kabinet Rutten. Tot op heden wist minister Verhagen de handen in duurzaam Nederland niet op elkaar te krijgen. De SDE regeling werd geschrapt, en op vragen in de kamer van CDA kamerlid Gerda Verburg antwoordde de minister dat hij geen zin had in de plaatsing van zonnepanelen langs de snelweg.

Maar niets is veranderlijker dan een mens. Zo maakt het NRC deze week melding van een nog niet vrijgegeven notitie waarin staat dat Nederland middels een aantal maatregelen een ‘topland’ zou moeten worden op het gebied van de duurzame technologie. Lees meer

Meer duidelijkheid energie bespaar subsidie particulieren

Wie in Nederland de eigen woning energiezuiniger maakt kan daarop van de overheid een energie bespaar subsidie krijgen. Dat is prima. Er is een aantal regelingen van kracht die de ‘bespaarder’ kunnen helpen bij het sneller terugverdienen of verlagen van de investering.

Een probleem is wel vaak dat deze subsidieregelingen een relatief korte looptijd hebben in verhouding tot de gekoppelde investeringen. En dat is tegen het zere been van de Vereniging Eigen Huis (VEH) , belangenbehartiger van alle woningeigenaren in Nederland. VEH maant de verantwoordelijke minister Piet-Hein Donner om snel duidelijkheid te scheppen in de situatie.

Lees meer

Brandpunt reportage over subsidie op windturbines

In KRO’s Brandpunt is zondagavond  uitgebreid aandacht besteed aan ‘windhandel’. Zoals de naam v al doet vermoeden een niet bijster positieve reportage over de subsidies die verstrekt worden aan degenen die -al dan niet samen met anderen- overgaan tot de plaatsing van een of meerdere windturbines.

De reportage schetst een beeld van boeren die, vaak met zijn tweeën een flink bedrag investeren (15 miljoen) waarna door de subsidievergoedingen tot een half miljoen winst per persoon per jaar gemaakt kan worden.

Ook komen er specialisten aan het woord die melden dat windenergie CO2 verhogend werkt. En de uitleg die daarbij gegeven wordt is wat bizar. Lees meer